NEWS

Prijedlog novih cijena za Dom za starije osobe Poreč

22.05.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Prijedlog novih cijena za Dom za starije osobe Poreč
211764.jpg

U Domu trenutno boravi 42 korisnika što je oko 50 % kapaciteta ove ustanove. Koordinacija stranaka koalicije IDS i HSU razmatrala je kriterije za sufinanciranje smještaja ( 8. svibnja 2008.g.) te je predložila izmjene – na osnovu kojih je Ravnatelj Doma dostavio Poglavarstvu prijedlog novih kriterija i Model subvencioniranja smještaja.
U raspavi je ravnatelj Mario Laković rekao da je za potrebe Upravnog vijeća Doma izrađena vizija popunjenja kapaciteta, te da bi po njoj Dom trebao biti popunjen do konca kolovoza 2008. godine, što znači da bi se mjesečno primalo od 10-12 novih korisnika. Gradonačelnik Edi Štifanić je izvjestio Poglavarstvo da od ulaska porečkog Doma u Mrežu domova za starije osobe RH i državnog sufinanciranja, nažalost, nema ništa.
Najzanimljivije u prijedlozima je:
– osobe koje imaju mjesečne prihode ispod jedne i pol prosječne plaće u Poreču ( to je sada 6.497 kuna ), stječu pravo na sufinanciranje Grada od 30 % ili 50 % ( 20 ili 30 godina prebivališta u Poreču ) ekonomske cijene smještaja i dodatnih usluga;
– osobe koje imaju zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju plaćaju 85 % ekonomske cijene smještaja, bez obzira na duljinu prebivališta na području Grada Poreča;
– korisnici Doma smješteni u apartmanima, bez obzira na duljinu prebivališta u Poreču plaćaju 85 % ekonomske cijene;
– u strukturi kapaciteta Doma osiguravaju se 2 mjesta za korisnike koji zadovoljavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Poreča.
U predloženom modelu subvencioniranja, točnije analizi realiziranih ugovora ( 52 ), postignuta je prosječna cijena.
– u stambenom odjelu – za Porečane : 6.042 kune u jednokrevetnoj i 5.496 kuna u dvokrevetnoj sobi;
– u stambenom odjelu – za vanjske korisnike: 7.080 kuna za 1/1 i 6.850 kuna za 1/2, te 6.063 kune za 1 / 3;
– u stacionarnom odjelu – za Porečane : 6.156 kuna za 1/1, 5.811 kuna za 1/2, 4.601 kuna za 1/3 i 3.966 kuna za 1/4;
– u stacionarnom odjelu – za vanjske : 6.943 kuna za 1/1, 6.338 kuna za 1/2, 5.154 kuna za 1/3 i 4.590 kuna za 1/4;

Znači dosad se prosječna realizirana cijena kretala od 6.613 kuna za ležaj u jednokrevetnoj sobi do 4.174 kune za ležaj u četverokrevetnoj sobi.
Grad bi po novim kriterijima davao subvencije od 15 %, 30 % i 50 % na ekonomsku cijenu, te je izračun onoga što korisnik treba platiti za smještaj pokazao:
– u stambenom dijelu: za ležaj u trokrevetnoj sobi od 5.381 kunu ( 15 % ), 4.431 kunu ( 30 % ) i 3.165 kuna ( 50 % );
– u staconarnom odjelu: za ležaj u dvokrevetnoj sobi od 4.998 kuna ( 15 % ), 4.116 kuna ( 30 % ) i 2.940 kuna ( 50 % );
– u stacionarnom odjelu: za ležaj u trokrevetnoj sobi od 4.352 kune (15 % ), 3.584 kune ( 30 % ) i 2.560 kuna ( 50 % );
– u stacionarnom odjelu : za ležaj u četverokrevetnoj sobi od 3.902 kune ( 15 % ), 3.213 kuna ( 30 % ) i 2.295 kuna ( 50 % ).

Po staroj Odluci o kriterijima za sufinanciranje ( od 29. studenog 2007.g.) , od 42 korisnika trenutačno, Grad Poreč sufinancira smještaj za 3 korisnika.
Kalkulacija cijene ustanove sa amortizacijom i kamatom, na bazi 83 kreveta i 29.689 pansiona, daje cijenu po danu od 222,17 kuna ili 6.665,20 kuna mjesečno.

Sa ove sjednice Poglavarstva izdvajamo i Odluku o izmjeni odluke o uvjetima priključenja na sustav pitkom vodom. Naime, postojećom odlukom priključak na vodovod nekretnine na kojoj se obavlja poljodjelska djelatnost plaćala se 6.000 kuna, a sada se predlaže da priključak u takvim slučajevima bude 0,00 kuna. Ovu izmjenu su inicirali građani – poljoprivrednici sa prijedlogom da te naknade ne bude i da se osim verbalnog da i konkretni poticaj poljoprivredi.
Prvi se za raspravu javio Edo Kos: " To je bila greška, takva se odredba nije smijela donijeti i evo ovim prijedlogom ispravljamo tu grešku".

Oba prijedloga novih Odluka upućena su Gradskom vijeću na usvajanje,

R.V.Aleksić

Print Friendly, PDF & Email