NEWS

Prenosimo dopise između Plivačkog kluba Poreč i Sportske zajednice Grada Poreča

08.11.2004. 00:00; ; Početna / Sport i rekreacija / Prenosimo dopise između Plivačkog kluba Poreč i Sportske zajednice Grada Poreča

Dopis Plivačkog kluba, citat:

Na pažnju: predsjedniku SZ, Miloradu Jurcanu, tajniku, Borisu Hrastu

Poštovani naslove!

Dana 28. listopada 2004. godine, zaprimili smo Pozvi za Izbornu Skupštinu SZ Grada Poreča zakazanu za 10. studeni 2004. godine.

Status SZ u članku 47. propisuje da istaknuti kandidat za predsjednika SZ mora u roku od najmanje 15 dana prije održavanja skupštine na kojoj će se odlučivati o izboru, podnijeti Skupštini u pismenoj formi vlastiti program rada Zajednice.

Kako kandidate za predsjednika predlažu predstavnici u Skupštini (čl. 47. Statuta) predsjednik je bio obavezan obavijestiti sve predstavnike u Skupštini da mogu u razumnom roku (najmanje 8 dana prije roka za predaju programa rada) predložiti svog kandidata kojemu se mrala dati mogućnost predaje programa rada 15 dana prije održavanja Skupštine.

Iz materijala u privitku poziva vidljivo je da su neki predstavnici klubova bili na vrijeme obaviješteni i istakli svog kandidata (četiri kluba i Zajednica boćarskih udruga) (opaska: Zajednica na web-u ima popis od 20 klubova – porestina.info). kako su ostali predstavnici klubova informaciju o datumu održavanja sjednice zaprimili 14 dana prije datuma određenog za Skupštinu uskraćeno im je statutarno pravo predlaganja svog kandidata za predsjednika SZ.

Zbog navedenih kršenja Statuta SZ Grada Poreča, zahtijevamo zakazivanje novog datuma za održavanje Skupštine uz primjeren rok za predlaganje kandidata i pravovremenu predaju programa rada istih.

Isto tako konstatiramo da su dostavljeni materijali nepotpuni te da bi za slijedeću sjednicu bilo nužno u prilogu staviti izvještaj predsjednika SZ za cijelo mandatno razdoblje kao i izvještaj NO SZ.

predstavnik u Skupštini SZ

Milan Žužić dipl.ing

predsjednik PK „Poreč“

Duško Dozet

U Poreču, 30. listopada 2004.

dostavljeno:

1. Gradonačelniku

2. Predsjedniku SZ

3. Tajniku SZ

4. Sportskim udrugama Grada Poreča

5. Sredstvima javnog priopćavanja

— kraj citata —

——- dopis Sportske zajednice Grada Poreča, citat —-

Poreč, 3.studenog 2004. g.

predmet: sazivanje izborne skupštine SZ

Cijenjeni,

Temeljem članka 31. Statuta SZ, na sjednici skupštine SZ održane dana 06.05.2004. godine donijeta je odluka o održavanju Izborne skupštine SZ i time raspisani izbori za predstavnike u Skupštini za mandatno razdoblje 2004-2008. Dana 12.5.2004.g. poslani su pozivi svim članovima SZ da izaberu svoje predstavnike u skupštini SZ čime su obaviješteni da će se izborna skupština održati sredinom kolovoza.

Temeljem te obavijesti je svaki zainteresirani kandidat mogao podnijeti program rada i time istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika SZ, a svaki član SZ predložiti svog kandidata.

Kako se radi o izbornoj Skupštini, a ne o redovnoj izvještajnoj skupštini na kojoj se prihvaća izvješće o radu i financijskom poslovanju za pojedinu godinu, predloženim dnevnim redom predviđeno je da aktuelni predsjednik podnese usmeno izvješće o učinjenom u poslijednje četiri godine. Statutom Sportske zajednice nije predviđeno da se Izborna Skupština izjašnjava o tom izvješću te stoga nije podneseno u pisanom obliku. Iz istog razloga u dnevni red Izborne Skupštine nije predloženo podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora.

Sportski pozdrav,

Tajnik Sportske zajednice Grada Poreča

Boris Hrast

Na znanje:

1. Gradonačelniku

2. Članovima Sportske zajednice

3. Sredstvima Javnog priopćavanja

— kraj citata —

Print Friendly, PDF & Email