NEWS
HALF MARATON S

Predstavnici partnera u projektu „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ u obilasku najvećih gradilišta projekta

20200206_120619
06.02.2020. 18:59; ; Početna / Gospodarstvo / Predstavnici partnera u projektu „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ u obilasku najvećih gradilišta projekta

Danas su predstavnici partnera EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ obišli najveća gradilišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokacijama Poreč – sjever (Saladinka) kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika i Poreč – jug (Mornarica) kapaciteta obrade 48.000 ekvivalent stanovnika.

Gradilišta su posjetili: gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić, predsjednik Gradskog vijeća Adrijano Jakus , članovi Gradskog vijeća, pročelnici upravnih odjela, načelnici i predstavnici općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar, članovi Skupštine i Nadzornog odbora Odvodnje Poreč te članovi Stručnog povjerenstva za provedbu projekta.

EU projekt Poreč je investicija za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture čija vrijednost iznosi preko 500 milijuna kuna. Radovi na navedenim gradilištima provode se u sklopu zadnjeg ugovora EU projekta, a to je Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, vrijednog 291 milijuna kuna, te su isti sufinancirani putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U provedbi projekta je dosad ukupno realizirano preko 248 milijuna kuna.

U prvoj fazi EU projekta Poreč, dovršena izgradnja i rekonstrukcija 84,1 kilometara kanalizacijske mreže, izgrađene su 32 nove crpne stanice, te rekonstruirano i modernizirano 50 postojećih stanica. Cijeli sustav javne odvodnje implementiran je u novi geografsko-informacijski sustav i nadziran daljinski putem nadzorno-upravljačkog centra. Također, nabavljena su nova vozila i oprema za održavanje i čišćenje kanalizacijske mreže, kao i za kontrolu i snimanje kanalizacijskih kolektora.

U sklopu obilaska gradilišta, prisutnima je prezentiran napredak radova na postrojenjima, te su obišli izgrađene objekte, kao što su: predtretmani otpadne vode, bazeni biološke obrade, zgrade ultrafiltracije otpadne vode, te upravne zgrade. Na postrojenjima je još izveden spremnik za pročišćenu vodu, zgrada aeracijskih puhala, dizel agregata i elektroupravljanja, te garaže za smještaj kamiona za održavanje sustava. Na navedenim objektima se trenutno izvode obrtnički radovi i montira strojarska oprema, odnosno implementira tehnologija pročišćavanja otpadnih voda. Prisutnima je također prezentiran proces pročišćavanja otpadnih voda bio-membranske tehnologije, od prikupljanja sirove otpadne vode do skladištenja i distribucije pročišćene vode.

Na lokaciji gradilišta za uređaj Poreč – sjever gradi se još i postrojenje za solarno sušenje mulja, na kojem će se obrađivati 60 % komunalnog mulja sa svih uređaja, te će se gotova sirovina moći koristiti kao gorivo u procesu spaljivanja, odnosno za proizvodnju energije. Također, nakon sušenja, moguće ga je koristiti za sanaciju oštećenih dijelova zemljišta, miješanjem s drugim materijalima u građevinarstvu te za prekrivanje odlagališta otpada.

Za predodžbu razmjera ovog značajnog građevinsko-tehnološkog obuhvata dovoljno je napomenuti da se uređaji za pročišćavanje izvode na ukupnoj površini zemljišta od 70.000 kvadratnih metara, da je za smještaj objekata izvršeno 68.000 kubika iskopa, a za izgradnju istih izliveno 18.000 kubika betona najviše klase čvrstoće i utrošeno 2.000 tona armaturnog čelika. Radove na postrojenjima izvode u konzorciju renomirane svjetske tvrtke Suez International iz Francuske i Strabag iz Austrije, koje su za potrebe izgradnje, uz lokalnu građevinsku operativu, angažirale još 20 podizvođača radova, te na gradilištima radove izvodi približno 160 djelatnika, sa 30 raznih građevinskih strojeva i uređaja. Također, u uređaje za pročišćavanje otpadnih voda implementira se najmodernija tehnologija membranskog bioreaktora, koja će omogućavati ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura, te u svrhe protupožarne zaštite i kao tehnološka voda za pranje ulica. Za funkcionalnost uređaja potrebno je ugraditi preko 800 raznih komada strojarske opreme, kao što su fina sita, mikrosita, pjeskolovi, mastolovi, puhala, kazetne membrane, itd., rezultat čega je naposlijetku voda spremna za ponovnu upotrebu, odnosno resurs a ne otpad.

Osim posjećenih uređaja, u izgradnji su još i uređaji za pročišćavanje vode iste tehnologije na lokaciji Lanterna (kapaciteta obrade 30.000 ekvivalent stanovnika) i Vrsar (Petalon; kapaciteta obrade 22.500 ekvivalent stanovnika), te postrojenje za kompostiranje komunalnog mulja na lokaciji odlagališta komunalnog otpada Košambra, na kojem će se obrađivati 40 % mulja. Kompostiranje mulja podrazumijeva obradu mulja nastalog na uređajima zajedno sa zelenim bio-otpadom, te se na taj način dobiva kvalitetan proizvod koji se može koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama.

Radovi na navedenim gradilištima započeli su sredinom 2018. godine, te se, prema vremenskom planu Izvođača radova, dovršetak i puštanje u probni rad očekuje u trećem kvartalu ove godine, osim za uređaj Vrsar, gdje su radovi započeli 2019. godine, tamo se dovršetak očekuje sredinom 2021. godine. Tijekom probnog rada, čije predviđeno trajanje iznosi godinu dana, ispitivati će se svi bitni zahtjevi za izgrađena postrojenja.

Prisutnima je prikazan video napretka izgradnje kroz faze projekta od 2018. godine do danas, u kojem je prezentiran napredak radova na svim gradilištima, te po dovršetku obilaska ključni sudionici u provedbi projekta su dali izjave za medije.

Dodatne informacije u vezi provedbe EU projekta Poreč možete saznati putem web stranice www.odvodnjaporec.hr ili pozivom na broj telefona 052 431 003.

 

Odvodnja Poreč d.o.o

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email