NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Pravilnik o kakvoći goveđih trupova

30.12.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Pravilnik o kakvoći goveđih trupova

Gospodarski inspektori Dr¾avnog inspektorata u vremenskom razdoblju od 1. do 15. prosinca 2004. godine obavili su nadzore glede primjene Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanja ("Narodne novine" br. 20/04) u skladi¹tima klaonica i utvrdili su slijedeće činjenično stanje:

Područna jedinica Broj nadzora Upravna mjera Broj prekr¹aja

OSIJEK 24 – 8

RIJEKA 37 4 5

SPLIT 43 13 15

VARA®DIN 16 1 2

ZAGREB 38 2 2

Ukupno 158 20 32

Iz navedenih podataka razvidno je da su gospodarski inspektori obavili 158 nadzora u klaonicama koje prema obavijesti Hrvatskog stočarskog centra nisu u sustavu klasiranja goveđih trupova, polovica i četvrtina do 1. prosinca 2004. godine. Donijeli su 20 usmenih rje¹enja o privremenoj zabrani daljnjim raspolaganjem robe u vrijednosti 279.583,98 kn i podnijeli su 32 zahtjeva za pokretanje prekr¹ajnog postupka.

Usmena rje¹enja kao i zahtjevi za pokretanje prekr¹ajnog postupka donijeti su zbog ¾iga koji nije zatečen na goveđim trupovima, polovicama i četvrtinama, ali je zatečena naljepnica, ili zbog toga ¹to na goveđim trupovima, polovicama i četvrtinama nije zatečen ¾ig i naljepnica.

Iako je citiranim Prvailnikom određeno da isti stupa na snagu 1.9.2004. gospodarski inspektori u nadzorima utvrdili su da do 15.12.2004. godine jo¹ uvijek veći broj vlasnika klaonica nije sklopio ugovor sa pravnim osobama za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova, polovica ili četvrti.

U objektima u kojima inspektori nisu zatekli uskladištenu robu ili na dan inspekcijskog nadzora nisu obavljali djelatnost klaonice, nadzor će se ponoviti.

Nadzor će se kontinuirano nastaviti kako u objektima koji jo¹ uvijek nisu ovlašteni za djelatnost klaonice goveda tako i za one koji su u sustavu.

Print Friendly, PDF & Email