NEWS
VALAMAR-S-sezona

Poziv za vlasnike katastarskih čestica u k.o. Višnjan

12.12.2009. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Poziv za vlasnike katastarskih čestica u k.o. Višnjan

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč
Poreč, Obala M.Tita 4
Klasa: UP/I-350-05/08-02/2338
Ur.broj: 2163/1-18-05/5-09-13

Poreč, 10. prosinca 2009.godine

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Poreč, temeljem članka 111. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine, broj 76/07),

POZIVA

Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama oznake k.č. 2280, 2281, 2283, 2294/1, 2294/2, 2296/1, 2722/2, 2717, 2319/9, 2315/1, 2315/2, 2313, 2304/2, 2304/1, 2312/1, 2309/4, 2305/2, 2308/1, 2722/1, 1455/5, 2762 i k.č.zgr. 397, sve k.o. Višnjan, na kojima je previđeno građenje:

PROMETNICE ZA SPOJ ŽUPANIJSKE CESTE 5042 SA CESTOM NASELJA MILANEZI

za koju po zahtjevu Općine Višnjan, Višnjan, Trg Slobode 1, vodi upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole, na uvid u idejni projekt radi izjašnjavanja.

Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe ili njihovi opunomoćenici koje dokažu da su stranke u postupku, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Odsjeka za prostorno uređenja i graditeljstva u Poreču, Obala M.Tita 4, soba br. 31, u roku od 8 dana od objave ovog poziva, u dane ponedjeljak, u vremenu 9.00 do 10.30 sati, te utorak, od 12.00 do 14.30 sati.

Ukoliko se ovom pozivu u ostavljenom roku pozvane stranke ne odazovu nastavit će se postupak izdavanja lokacijske dozvole.

Voditelj postupka:
Upravni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Natalia Stepić, dip.ing.arh.

Print Friendly, PDF & Email