NEWS

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu te projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu

02.11.2023. 23:50; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Poziv za podnošenje prijedloga za izradu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu te projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu
big_63106e313e56c

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Općine Funtana-Fontane da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u Proračun Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti, a koji su usmjereni na jedno od sljedećih programskih područja:

  • Poticanje gospodarstva,
  • Predškolski odgoj i naobrazba,
  • Školstvo i obrazovanje,
  • Kultura,
  • Sport i rekreacija,
  • Socijalna skrb,
  • Civilno društvo i ostale društvene potrebe,
  • Održavanje komunalne infrastrukture,
  • Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 

Sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju Proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja nam je u procesu kreiranja Proračuna, kao najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresirane javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna. Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava Općine Funtana-Fontane za 2024.-2026. godinu te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Prijedlozi se zaprimaju od 02.11.2023. do 10.11.2023. godine putem obrasca koji je sastavni dio ovog Poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama Općine Funtana-Fontane: www.funtana.hr ili u pisarnici Općine.

Prijedlozi se dostavljaju Općini Funtana-Fontane elektroničkom poštom na e-mail: [email protected], odnosno osobno ili poštom na adresu: Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana, s naznakom „Prijedlozi za Proračun 2024.-2026.“.

Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u Proračun.

Obrazac Prijedloga za izradu Poračuna za 2024.-2026.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

 

Print Friendly, PDF & Email