NEWS

Poziv vlasnicima brodica i jahti da dostave dokumente Odjelu za promet, pomorstvo i veze Istarske županije

15.03.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Poziv vlasnicima brodica i jahti da dostave dokumente Odjelu za promet, pomorstvo i veze Istarske županije
920marina0219.jpg

POZIV

1. VLASNICIMA RIBARSKIH BRODICA

koji imaju povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova

2. VLASNICIMA BRODICA I JAHTI

registriranih za gospodarsku djelatnost koji su ishodili koncesijsko odobrenje

da dostave ovom Odjelu dokumente iz točke 1.ili 2.

O b r a z l o ž e n j e

Naredbom o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti utvrđuje se visina naknade za upotrebu pomorskog dobra koju su dužni plaćati vlasnici brodica i jahti upisanih u hrvatski očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti.

Sredstva prikupljena s osnova naknade prihod su županijskog proračuna.

Sukladno točki II. stavak 3. navedene Naredbe vlasnici ribarskih brodica, te vlasnici brodica i jahti registriranih za gospodarsku djelatnost koji su ishodili koncesijsko odobrenje oslobođeni su obveze plaćanja naknade.

Sukladno tome svi vlasnici brodica i jahti koji dostave dokumente iz točke 1. ili 2. do 15. travnja 2005. godine biti će oslobođeni plaćanja naknade za upotrebu pomorskog dobra prilikom izdavanja rješenja o utvrđivanju naknade.

Dokumenti se mogu dostaviti na adresu:

Istarska županija

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

M. B. Rašana 2/4

52000 Pazin

p.p. 40

tel: 052/621-411, fax: 052/624-977

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email