NEWS

Porečko Poglavarstvo o novom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča

18.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Porečko Poglavarstvo o novom Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča
386108.jpg

U informaciji piše: " Posebnim prethodnim sporazumom o prijemu u službu između Istarske županije i Grada Poreča su od Istarske županije preuzeta 2 djelatnika, Nataša Simonelli – diplomirana pravnica na poslove samostalnog upravnog referenta i Dragan Miletović, inžinjer građevinarstva kao v.d. Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju. Preuzeti djelatnici su od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije preuzeli i računala i printere koje su koristili, što je navedeno i primopredajnim zapisnikom. Tijekom veljače i ožujka Grad Poreč je obnovio i opremio 2 ureda za potrebe odjela, a uz to su obnovljeni i uredi Upravnog odjela Istarske županije ( obnovljeni su podovi i montirani novi ormari ), dok je Ured državne uprave u Istarskoj županiji zamijenio prozore.
Po preuzimanju predmeta izvršeno je razdvajanje zaprimljenih predmeta po vrstama i godinama. Lokacijske dozvole – ukupno 443, Rješenja o građevinskoj čestici – 43, Rješenja o uvjetima gradnje – 40, Uvjerenja o uporabi – 82, Građevinske dozvole – 156, Potvrde Glavnog projekta – 35, Uporabne dozvole – 68, Potvrde sam.up.cjel. – 50, Rješ.izv.stanje – 6, Potvrde parcelacijskog elaborata – 7, Uvjerenja o vremenu građenja – 2, Obnova II stupanj – 25, što je sveukupno 957 predmeta. Neupravnih predmeta je preuzeto – 58, Statusa parcela – 178 , što je ukupno još 236 neupravnih predmeta. Sveukupno, upravnih i neupravnih predmeta je 1.193.
Zadani program rada odjela je rješavanje svih zaostalih predmeta do kraja 2008. godine. Napravljen je Plan "pokretanja" predmeta po vrstama za period travanj-srpanj. Od 1. travnja 2008. godine zaprimljeno je 10 novih predmeta. Prema Pravilniku kompletna organizacija odjela ima 4 djelatnika".
Članovi Poglavarstva su prihvatili Informaciju i zaključak da se za ostvarenje zadužuje Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča.
Istodobno se na Oglasnoj tabli Grada Poreča nalazi Natječaj za popunjavanje 3 radna mjesta u novoustrojenom Upravnom odjelu, koji traje od 9-24. travnja 2008. godine.

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email