VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Poreča

gradporec-logo
14.03.2024. 09:08; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Poreča

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. 98/19. i 67/23.), članka 12. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča (“Sl.G., br. 10/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/328 i ur.broj 2163-6-09/01-24-9 od 5. ožujka 2024. godine, objavljuje se

P O N O V N A   J A V N A   R A S P R A V A
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA POREČA

 

1. Ponovna javna rasprava provest će se od 13. ožujka do 22. ožujka 2024. godine. 

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 19. ožujka 2024. godine u Sportskoj dvorani Žatika, Poreč, s početkom u 17 sati,

3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se 
– na web stranici Grada Poreča – Parenzo www.porec.hr 
– u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala m.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8 – 11 sati.

4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

5. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana :
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m.Tita 5,
– dostavom putem e-mail-a – [email protected] 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.   

 

DOKUMENTI I PRILOZI

Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Poreča

Print Friendly, PDF & Email