NEWS

POGLAVARSTVO GRADA POREČA UPUTILO ZAHTJEV HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU I VLADI RH

24.06.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / POGLAVARSTVO GRADA POREČA UPUTILO ZAHTJEV HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU I VLADI RH
517edi@edo.jpg

Uslijed novonastalih okolnosti povezanih s korupcijskom aferom u HFP-u, zbog čega je HFP odgodio potpisivanje ugovora s Gradom Porečom o kupoprodaji zemljišta na predjelu Facinka, porečkog Poglavarstvo održalo je žurnu sjednicu na kojoj je usvojen zaključak da će Poreč ustrajati u realizaciji svojih strateško-razvojnih projekata. Gradonačelnik Edi Štifanić iznio je kronologiju događanja vezanih uz Facinku počevši još od jeseni 2005. kada je Grad započeo pregovore s tadašnjim Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinu o kupnji tog zemljišta pa sve do 29. svibnja ove godine kada je Upravni odbor HFP-a na čelu s potpredsjednikom Vlade Damirom Polančecom nakon provedenog javnog natječaja donio odluku da je u konkurenciji još četiri ponuditelja, ponuda Grad Poreča za kupnju Facinke najpovoljnija. Na temelju te odluke odbor je naložio stručnim službama HFP-a da pripreme kupoprodajni ugovor za Facinku, no on još uvijek nije potpisan. Gradonačelnik Štifanić je naglasio da su predstavnici Grada u nekoliko navrata upoznavali članove Vlade sa svojim namjerama i projektima te svaki put dobili podršku. Između ostalog Vlada je bila dobro upoznata sa željom Poreča da kupi zemljište na Facinki koje namjerava valorizirati, te time osigurati novčana sredstva kojima će sam financirati realizaciju nekoliko strateških projekata, kao što su izgradnja nove osnovne škole i školske dvorane na Finidi, sportskog kompleksa na Žatiki, nastavak izgradnje gradske zaobilaznice, nastavan revitalizacije starogradske jezgre, te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Červara.

Neven Staver govorio je o važnosti vlasništva Grada nad Facinkom radi njegova razvojno-gospodarskog i javno-društvenog interesa. Naglasio je da se valoriziranjem zemljišta na Facinki i njegovim pretvaranjem u gospodarsku zonu stvaraju temeljni financijski preduvjeti za investicije u javne projekte. Edo Kos je istaknuo da se svakim odgađanjem potpisivanja kupoprodajnog ugovora za Facinku dovodi u pitanje dinamika izgradnje nove sportske dvorane na Žatiki za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu početkom 2009. godine.

Oreste Cossetto je naglasio da sve kapitalne investicije od javno-društvenog značaja koje je Štifanić nabrojio moraju za Poreč imati istu važnost, a Oliver Radolović dodao da je osim na potpisivanju kupoprodajnog ugovora za Facinku kod HFP-a nužno inzistirati i na dobivanju odluke o davanju prava građenja na području Žatike koje je također u vlasništvu HFP-a jer je i ta odluka jedan od preduvjeta za početak izgradnje nove dvorane.

K. KLARIĆ

Print Friendly, PDF & Email