NEWS
VALAMAR-S-sezona

Počela zahtjevna obnova zgrade na adresi Decumanus 11

1 (89)
18.01.2020. 12:36; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Počela zahtjevna obnova zgrade na adresi Decumanus 11

Velika skela proteklog je tjedna postavljena na zgradu na adresi Decumanus 11 u porečkoj starogradskoj jezgri, u sklopu realizacije Programa zaštite i obnove kulturnih dobara na području Poreča. Naime, Grad Poreč subvencijama iz tzv. Spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina. Pritom Grad sufinancira sanacije i uređenja konstruktivnih dijelova zgrade, krovišta, pročelja i obnovu vanjske stolarije. Ukupna sredstva za subvencioniranje na godišnjoj razini iznose 400.000,00 kuna, osigurana u gradskom proračunu  za 2019. godine, a te se godine  financijskim sredstvima u Program uključila i Turistička zajednica Grada Poreča. S obzirom na to da Grad i TZ u ovome programu sudjeluju davanjem nepovratnih subvencija, na taj se način želi potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata.

Gradsko poduzeće Stan je, na zahtjev suvlasnika zgrade, izvršilo prijavu kompletirajući propisanu natječajnu dokumentaciju, te je zgrada ostvarila subvenciju u iznosu od 47.675,70 kn. Po uplati navedene gradske subvencije, početno je izrađena potrebna projektna dokumentacija po uredu ovlaštenog arhitekta Antonio Marion u suradnji s porečkom tvrtkom Istra inženjering d.o.o., na koju je potom izdana suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

Po osiguranju kompletne potrebne financijske konstrukcije za predviđene radove, krenulo se s radovima obnove i uređenja sjevernog i zapadnog pročelja zgrade koji uključuju potpuno otučenje žbuke sa ravnih površina, pažljivo otučenje žbuke sa međukatnog i krovnog vijenca izvedenih u “bunjato” tehnici uključujući popravke oštećenih dijelova vijenaca, te izvedbu dijelova vijenaca koji nedostaju po uzoru na postojeće. 

Odlukom suvlasnika zgrade odabrani izvoditelj radova sanacije je  porečka tvrtka DODAJ PROMET na ukupni iznos ponude od144.850,62 kn, a stručni nadzor su suvlasnici povjerili tvrtki Istra inženjering d.o.o. Planirani dovršetak radova obnove pročelje je u periodu od 40 radnih dana.

Nakon što su se proteklih godina intenzivno obnavljali krovovi i konstruktivni dijelovi zgrada, sada na red dolaze i „vidljivije“ sanacije – uređenja fasada. Obnova zgrade na adresi Decumanus 11 samo je jedna od ukupno 16 zgrada kojima su protekle godine odobrena sredstva iz Programa zaštitne i obnove kulturnih dobara na području porečke starogradske jezgre, no dozvole i izvođači se čekaju duže vrijeme, zbog specifičnosti i zahtjevnosti posla obnove.

Grad POreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email