Pitanja vijećnika Nezavisne liste Rodoljuba Kosića sa sjednice Gradskog vijeća od 23.7.2015.

24.07.2015. 19:05; ; Početna / Politika / Pitanja vijećnika Nezavisne liste Rodoljuba Kosića sa sjednice Gradskog vijeća od 23.7.2015.

Prenosimo Vam pregled pitanja nezavisnih vijećnika liste RK sa jučerašnje sjednice Gradskog vijeća.

Dolores Gersinich

Problem skliskih rampi za osobe sa invaliditetom i stepeništa za ulazak u more na gradskim plažama sa Plavom zastavom

Dobili smo više pritužbi naših sugrađana sa invaliditetom da rampe za invalide na gradskim plažama, koje su sagrađene kako bi im olakšale pristup moru i kupanju, i ne mogu se njima služiti kako bi u ove vruće, ljetne, dane mogli potražiti malo osvježenja u NISU FUNKCIONALNE. Evo koje su njihove glavne zamjerke:

1. Rampe (kao i svi ostali ulazi u more – kamene stepenice) su često prekrivene slojem skliske trave i kao takve predstavljaju opasnost za sve građane, a osobito za osobe sa invaliditetom.

Razlog tome je što čišćenje rampi od algi spada u zaduženje komunalnog poduzeća Usluga – što je NELOGIČNO, jer osoba koja to obavlja mora posebno dolaziti sa visokotlačnom prskalicom i to samo za vrijeme oseke, a i tada ne može očistiti cijelu površinu rapme budući je dio uvijek u moru.Ista je situacija i sa ostalim kamenim stepeništima (ulazima u more), koje predstavljaju latentnu opasnost za sve kupaće na plaži i svjedoci smo svakodnevnih padova pri ulasku u more.

Predlažem da čišćenje i održavanje mjesta za ulazak u more (rampi i stepeništa), ubuduće bude  zadatak službe spasioca (a ne KP Usluga), koji su tamo svakodnevno i imaju ulogu da brinu o sigurnosti kupaća na plažama – u što, svakako, spada i siguran ulaz u more. Jedna četka i “pet minuta dobre bolje” rješilo bi taj problem u sekundi!

2. Kolica na rampama, koja služe osobama sa invaliditetom radi lakšem ulaska u more, su zaključana, a ključ se nalazi kod spasioca. Problem nastaje iza 19,00 sati kada završava radno vrijeme spasioca, te se nakon tog vremena kolica više ne mogu upotrebljavati. Budući je, upravo, predvečerje vrijeme kada naši sugrađani sa invaliditetom (a i ostali građani starije životne dobi) dolaze na more, ovo predstavlja veliki problem.

Predlažemda spasioci nakon radnog vremena ključ od kolica ostavljaju u najbližem ugostiteljskom objektu na plaži, kako bi kolica bila dostupna i nakon 19,00 sati.

3. Najveći problem je konfiguacija morskog dna na mjestima gdje je rampa za invalide sagrađena. Uglavnom je to stjenovito dno koje predstavlja veliki problem i opasnost za kupanje invalidnih osoba, budući se za vrijeme plivanja mogu ozlijediti.

Predlažemda komunalno poduzeće Usluga poduzme sve mjere kako bi se morsko dno na takvim mjestima poravnalo i nasulo kamenim oblucima, te na taj način omogućilo sigurno kupanje našim sugrađanima sa invaliditetom.

PITANJE gradonačelniku:

Gradonačelniče Štifanić, hoćete li se angažirati da se ovi problemi u najskorije vrijeme riješe u korist svih naših sugrađana i gostiju? 

Neka, po meni, logična rješenja ponudila sam Vam u svom pitanju i nadam se da ćete ih prihvatiti i primjeniti.

Sredstva iz EU fondova za program socijale i zdravstva

Pitanje upućujem dogradonačelnici Nataši Basanić-Ćuš.

Zanima me koliko je sredstava iz EU fondova Grad Poreč povukao za program socijle i zdravstva?

Naime, u Gradu Poreču postoji poseban odjel koji se bavi EU fondovima, a poznato mi je da je u studenom 2014.godine, te  početkom veljače ove godine bilo otvoreno nekoliko velikih natječaja upravo na području programa socijale i zdravstva, pa me zanima:

– koje je projekte Grad Poreč aplicirao na te natječaje i

– koliko je sredstava do sada povučeno iz tog izvora?

RODOLJUB KOSIĆ

ZAMOLBE GRAĐANA

a) Sanacija ceste kroz naselje Bašarinka

b) Uklanjanje grana u naselju M. Lombarda

a) Stanovnici Bašarinke mole da stručnjaci iz komunalnog odjela Grada obiđu cestu koja vodi kroz naselje Bašarinka. Rupa ima na pretek. a stanje je najlošije na skretanjima i zavojima. Vjeruju da će nadležni uvidjeti kako je potrebna hitna sanacija, pa se nadaju pozitivnom odgovoru i konkretnoj intervenciji Grada.Usput skreću pažnju, da svake godine – a posebno preko ljetnih mjeseci, bijela cesta koja povezuje naselja Kukci i Bašarinku, izaziva more nezadovoljstva i oblake prašine.Predlažu da se istu zatvori potpuno za prometovanje ili pak da se asfaltira u širini jednog kolničkog traka.

UKLANJANJE GRANA U NASELJU M.LOMBARDA

Građani iz ulice M. Lombarda umoljavaju da im se otpile grane koje smetaju terasama, jer ne mogu sušiti robu, a negdje ni boraviti na njima. Božica Beneš iz UO za komunalni sustav je lokaciju obišla i obećala da će poslati operativu, ali se nitko nije pojavio. Zahtjev je opetovan u dva navrata, ali prolaze mjeseci (pa čak i turističke sezone) – a pomaka nema!

Gospodine Poropat, hoćete li i kada udovoljiti gore navedenim zahtjevima građana?

INICIJATIVA Da se na slijedeću, 21. sjednicu GV-a, na dnevni red uvrsti točka: INFORMACIJA O CENTRU ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM KAŠTJUN

Inicijativu upućujem predsjedniku GV-a Adrianu Jakusu.

Centar za gospodarenje komunalnim otpadom na Kaštjunu po prvim informacijama trebao je biti gotov do kraja 2010.godine, po drugoj informaciji do kraja 2011.godine i po posljednjoj informaciji do kraja 2014.godine.Svjedočimo da su sva tri do sada spominjana i obećavana roka probijena. Tako smo ušli i u mjesec srpanj 2015.godine, a da ni sami odgovorni iz Centra Kaštjun ne mogu sa sigurnošću ustvrditi- koji je taj konačni rok za početak funkcioniranja Županijskog centra. S druge strane, od naših se sugrađana vrlo često može čuti kako su rezultati selektivnog prikupljanja komunalnog otpada vrlo loši i prijeti realna opasnost da ne izpoštujemo potpisane obveze iz Predpristupnog sporazuma sa EU-om.Ujedno, informacija oko novih financijskih obaveza naših sugrađana, kada se otpad bude vozio na Kaštjun – i dalje je obavijena velom tajne.Iz gore navedenih razloga dajem INICIJATIVU da se na slijedećoj sjednici vijećnike GV-a:

– detaljnije upozna sa stanjem projekta centra Kaštjun i

– da se prezentira cjelokupna financijska projekcija, iz koje će biti preciznije razvidno o kakvim se dodatnim financijskim opterećenjima građana radi.

STEVO ŽUFIĆ

Informacije o turističkoj sezoni 2015. godine i pripremama za sljedeću

Pitanje postavljam gradonačelniku Ediju Štifaniću.

Prošao je prvi dio godine i mi nemamo nikakve informacije o:

– rezultatima turističke sezone za prvih 6 mjeseci,

– očekivanjima za slijedećih 6 mjeseci.

Također, nemamo informacije o aktivnostima koje se poduzimaju

– na nivou grada,

– turističke zajednice,

– svih javnih subjekata a koji su djelom uključeni u turizam,

– velikih turističkih poduzeća,

– obrtničke komore i drugih

da se turistička sezona produlji što je više moguće – kako aktualna 2015., tako i sve naredne u kratkoročnom razdoblju.

NAPOMENA:

Uz usmeni informaciju na sjednici, molim da mi se dostavi i pismeni odgovor od gradonačelnika i od Turističke zajednice o navedenome.

INICIJATIVA

Pokrenuti organiziranu (programiranu) javnu raspravu i prezentacije na temu Strategija razvoja Grada Poreča u trajanju od tri mjeseca

Upravo je u tijeku izrada Strategije razvoja Grada Poreča. Budući se radi o izuzetno važnom strateškom dokumentu za naš grad dajem INICIJATIVU da se prije usvajanja otvori široka javna rasprava u trajanju od najmanje tri mjeseca o Staregiji razvoja grada Poreča-Parenzo, koja će biti

– adekvatno organizirana (programirana) i

– sa jasno definiranim programom javne rasprave kojega bi trebalo utvrditi ovo Gradsko vijeće

kako bi se u raspravu uključili svi najvažniji gospodarski i drug čimbenici u gradu, posebno građani i mali poduzetnici.Javna rasprava i prezentacije Strategije moraju biti usmjerene ka cilju otvoranja javne diskusije o najvažnijim strateškim pitanjima ovoga grada. Jedno od ključnih razvojnih i gospodarskih pitanja je  osmišljavanje i provedba projekta Peškera koji svakako treba imati snažnu javnu, ali i snažnu gospodarsku komponentu uz maksimalno uključenje naših malih poduzetnika, a nikako velikog kapitala.

VLADIMIR SLADONJA

U ČIJOJ SU NADLEŽNOSTI I JESU LI LEGALNI MOLOVI NA BRULU, PLAVOJ I ZELENOJ LAGUNI

Pitanje postavljam pročelniku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damiru Hrvatinu.

Zanima me tko upravlja sa molovima na Brulu, te Plavoj i Zelenoj Laguni i jesu li ti objekti legalni? 

Budući raspolažem informacijom da se radi o nelegalnim objektima, a predviđenim Prostornim planom županije, zanima me je li ta informacija točna i ako je: tko i šta poduzima na legalizaciji istih. Također, obzirom da imamo pritužbe od brodara da su isti noću neosvjetljeni tko je odgovoran za sigurnost putnika koji pristaju na istima.

ZAMOLBA

upućena gradonačelniku Ediju Štifaniću.

Molim gradonačelnika da naloži nadležnim gradskim službama i poduzeću Odvodnja d.o.o. da mi dostave kopije svih relevantnih dokumenata vezno uz odabir izvođača na posljednjem raspisanom javnom natječaju projekta EU POREČ o odabiru ponuditelja izgradnje 4 uređaja za pročiščavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno suđenje i kompostiranje mulja.

NLRK

Print Friendly, PDF & Email