NEWS
Best of Poreč

Pitanja gradskog vijećnika Maurizia Zennara sa sjednice Gradskog vijeća o dvorani Žatika i “luna parku”…

15.07.2016. 00:24; ; Početna / Politika / Pitanja gradskog vijećnika Maurizia Zennara sa sjednice Gradskog vijeća o dvorani Žatika i “luna parku”…
zennaro

Na jučer održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča nezavisnik vijećnik Maurizio Zennaro uputio je nekoliko pitanja i opaski:

Upravnom odjelu za društvene djelatnost, SZGP i Društvu Parentium d.o.o.

Državni ured za reviziju, u svom Izvješća o obavljenoj reviziji  – Financiranje izgradnja i upravljanje sportskom dvoranom Žatika, Poreč – Parenzo, na str. 22 daje preporuke Gradu, Sportskoj zajednici i Društvu u cilju  povećanje učinkovitosti upravljanja i korištenja te financiranja upravljanja i korištenja Dvorane.

Državni ured za reviziju preporučuje 8 mjera, kako slijede:

  1. Posebno urediti upravljanje Dvoranom te donijeti plan upravljanja koji bi sadržavao: provođenje programa javnih potreba u sportu Grada, plan održavanja priredbi, sajmova, izložbi i sličnih manifestacija, zaključivanje ugovora o korištenju i kontrolu korištenja Dvorane, zaštitu i osiguranje imovine, plan održavanja, te izvore financiranja upravljanja Dvoranom.
  2. U cilju učinkovitijeg financiranja upravljanja Dvoranom, sastaviti plan financiranja svih troškova upravljanja po godinama do konca otplate kredita te planirati i druge izvore financiranja.
  3. Jasnije odrediti kriterije, odnosno utvrditi manifestacije za koje se Dvorana dodjeljuje bez naknade.
  4. U cilju povećanja prihoda od zakupnina i vodeći računa o javnim potrebama u sportu Grada, donijeti plan komercijalnog korištenja Dvorane na način da se odredi način provođenja plana, osobe zadužene za pojedine postupke (postupak ugovaranja zakupa, kontrola postupka ugovaranja i ostvarenja ugovora), ostvarenje prihoda uz racionalizaciju troškova, odrediti jasne kriterije davanja na korištenje, te kriterije za obračun cijene zakupa Dvorane.
  5. Kako Grad i Sportska zajednica ne ostvaruju dovoljne prihode za pokriće troškova međunarodnih manifestacija, a Hrvatski olimpijski odbor na temelju ugovora o članstvu financira troškove koji ne predstavljaju javnu potrebu u sportu, predlaže se prije zaključenja sličnih ugovora analizirati njihovu potrebu i opravdanost.
  6. U cilju učinkovitog upravljanja i korištenja Dvorane, predlaže se utvrditi strategiju promidžbe Dvorane u cilju optimalnog iskorištenja kapaciteta te ostvarivanja većih financijskih sredstava za poslovanje Sportske zajednice kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetnu realizaciju svih potreba sporta u Gradu.
  7. Obračunavati i naplaćivati zakupninu i druge ugovorene naknade u skladu sa zaključenim ugovorom.
  8. U cilju smanjenja troškova upravljanja Dvoranom, te smanjenja nepotrebne potrošnje energije i emisije štetnih stakleničkih plinova u atmosferu, poduzeti mjere i radnje za uspostavu i provođenje sustavnog i kontinuiranog upravljanja energijom u Dvorani te dobivanje sredstava iz fondova Europske unije za povećanje energetske učinkovitosti.

Zanima me što je nakon 15 mjeseci od predloženih mjera i primjenjeno u cilju povećanje učinkovitosti upravljanja i korištenja te financiranja upravljanja i korištenja Dvoran?

P.S.  Na petu predloženu mjeru ne očekujem odgovor budući  da se Grad Poreč oglušio na prdloženu mjeru Državnog ureda za reviziju  te je rebalansom Proračuna za 2015.g.  i Proračunom za 2016.g. odobrio iznos od sveukupno 400 000 kn za članstvo Grada Poreča u Hrvatsku olimpijsku obitelj.

Neznam kome mogu uputit pitanje vezano za Luna-park? Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, ili……?!

U ,, Tematskom parku” ,nadomak Cantine sociale, osvanuo je luna – park! Tako da sada pored parkinga  imamo i luna – park pa možemo kazati da park postaje stvarno park sa različitim temama, odnosno ,,Tematski park”!

Zanima me? Kako je moguće postaviti luna –park na prostoru koji nije predviđen za takvu djelatnost, za takvu namjenu? Naime, u Službenom glasniku Grada Poreča – Parenzo broj 1/2010 u članku 10. stoji da: Javne površine za postavu zabavnih radnji određuju se kako slijedi:

  • uvala Peškera – zabavni luna park

Postoji li gradska Odluka o  promjeni javne površine za postavljanje luna- parka? Ako postoji tko    ju je donio? Pošto je luna-park  postavljen na državnom zemljištu posjeduje li Grada suglasnost RH za takvu vrstu namjene?

Maurizio Zennaro

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani