NEWS

Pitanja gradskih vijećnika – 27. ožujka 2008. godine (dio I )

31.03.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Pitanja gradskih vijećnika – 27. ožujka 2008. godine (dio I )
602226.jpg

Poreština. info pratila je i izvjestila čitatelje o ovim temama sa sjednice Poglavarstva, te će ovaj put izvjestiti javnost o Vijećničkim pitanjima.

Na početku izdvajamo pisane odgovore na ranije postavljena vijećnička pitanja.
Javna Vatrogasna postrojba – Centar za zaštitu od požara Poreč odgovorio je na požurnicu od 4. veljače 2008. godine, no odmah na početku odgovora upozoravaju Gradsko vijeće da osim te požurnice nisu dobili nikakav drugi dopis, te predlažu da se ubuduće kada se na Gradskom vijeću raspravlja o vatrogastvu zatraži prisustvo odgovornih osoba iz Javne vatrogasne postrojbe.
Odgovor: " Na području koje pokriva Centar za zaštitu od požara Poreč, instalirane su 4 kamere sa ciljem praćenja stanja na otvorenom prostoru i koje se upravljaju iz operativnog dežurstva u vatrogasnoj postrojbi. Kamere se automatski okreću za 360 stupnjeva, neprestano 24 sata. U slučaju potrebe kamerama je moguće upravljati iz operativnog centra, na način fokusiranja pojedinog područja radi podrobnije analize događaja. Neprestano se radi na poboljšanju sustava, a tako je u tijeku izrada programa koji će imati funkciju lokalizacije događaja, uz davanje zvučnog signala, mogućnost analize područja, predviđanja pravca širenja požara, predviđanja uporabe opreme, vozila i ljudstva. U vrijeme povećane opasnosti od požara otvorenog prostora dežurnom u operativnom centru pridodaje se još jedan radnik, za praćenje video nadzora. Uspoređujući statističke podatke o broju intervencija i opožarenoj površini za period 2006. godine ( bez video nadzora ) i 2007. godinu ( sa video nadzorom ) dolazimo do podatka da smo 2006. g. imali manji broj intervencija ali veću opožarenu površinu, a u 2007. g. veći broj intervencija ali su smanjene opožarene površine. To je potvrdilo učinkovitost instaliranog video nadzora".

Odgovor na upit o dežurnoj ljekarni u Poreču, dostavile su ljekarne u ulici Nikole Tesle br. 1, u ulici Maura Gioseffia br.2 i Kandlerovoj ulici br. 1.
Odgovor: " Vaša Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo ( Upravni odjel za proračun i gospodarstvo ) temelji se na Zakonu o trgovini i Pravilniku o radnom vremenu, ljekarna ne podliježe tim zakonskim odredbama. Ljekarna je po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti – zdravstvena ustanova koja obavlja ljekarničku djelatnost sukladno posebnom zakonu. Početak, završetak i raspored radnog vremena u zdravstvenim jedinicama propisuje pravilnikom ministar zdravstva uz prethodno mišljenje ljekarničke komore. Temeljem članka 30 Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva, puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Slijedom iznesenog, moramo Vas podsjetiti da ljekarne u gradu Poreču rade i duže od navedenog, subotom do 20 sati, sve nedjelje, državne blagdane i neradne dane. Za slučaj izuzetne hitnoće "izvan tog vremena" u Domu zdravlja organizirana je hitna medicinska pomoć. Na kraju ističemo da je radno vrijeme ljekarni u gradu Poreču prihvatilo i potvrdilo Vaše nadležno tijelo".
Tajnik Ureda Grada Poreča, Danilo Sredanović je rekao : " Ljekarne su u odgovoru zaobišle propis iz dogovora o telefonskom dežurstvu, a Odluka Ministarstva gospodarstva o radnom vremenu odnosi se i na benzinske postaje i na ljekarne".

"Plava laguna" d.d. Poreč dala je odgovor na pitanje vijećnika Pavla Ružića o stanju apart hotela "Marina" u Červar Portu.
Odgovor: " U apart hotelu "Marina" u Červar Portu kako je poznato duže su vrijeme boravili prognanici i izbjeglice, hotel je često bio meta provalnika, gotovo svakodnevno je razbijan i devastiran. Stanje uređenosti okoliša također je bilo neodgovarajuće, te je kao posljedica svega toga bio u stanju neprihvatljivom ne samo za građanstvo, već i za njegova vlasnika. Kao predstavnici vlasnika hotela pristupili smo, sukladno poslovnoj politici sanaciji objekta, a sa ciljem da spriječimo, koliko je to moguće daljnje provale i devastiranja, da prolaznike zaštitimo od možebitnih ozljeđivanja i da stanje uređenosti okoliša dovedemo u neko prihvatljivije stanje. Sve razbijene prozore, škure i sve otvore na objektu smo zatvorili . Sva željezna vrata od ulaza u pojedine blokove hotela zatvorili smo lancima i zaključali lokotima, sve prizemne prostore ( recepcija, aperitiv bar, restoran i kavana ) očistili smo od razbijenog stakla i drugog otpada i smeća. Očistili smo nadalje sve vanjske terase i odvezli smeće. Jedna od zadnjih aktivnosti na zaštiti je postavljanje 6 poklopaca od šahtova koji su otuđeni. Oko hotela smo postavili table upozorenja ".

R.V.A.

Print Friendly, PDF & Email