NEWS
valfresco

Ovog četvrtka, 19. prosinca, najavljena sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Foto_50587
16.12.2019. 09:09; Učitavanja: 82; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Ovog četvrtka, 19. prosinca, najavljena sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Dvadeset i deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 18.00 sati, u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/I. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća

1.    Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

2.    III. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu    

       2.1. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu

       2.2. Obrazloženje

3.    III. izmjene i dopune Programa javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2019. godinu u:

–           obrazovanju i

–           socijalnoj skrbi

4.    III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

5.    III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6.    Izvješće o radu i financijsko izvješće Osnovne škole Poreč za 2018. godinu

       6.1. Tablice 1

       6.2. Tablice 2

7.    Odluka o poništenju postupka davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – djelatnost organizacije parkirališta i naplate parking mjesta na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč

8.    Smjernice i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja

9.    Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja „Veli – Mali Maj I“

10.  Odluka o donošenju UPU-a dijela stambenog naselja „Veli –Mali Maj I“

      10.1. grafika – namjena površina

      10.2. grafika – promet

      10.3. grafika – oblici korištenja

      10.4. način i uvjeti gradnje

11.  Odluka o komunalnom redu

12.  Odluka o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim površinama Grada Poreča-Parenzo

13.  Odluka o posebno označenim parkirnim mjestima na području Grada Poreča-Parenzo

14.  Odluka o uvjetima odobravanja ulaska u pješačku zonu Grada Poreča-Parenzo

15.  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Poreča-Parenzo 

16.  Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S