Osigurana sredstva za program DND-a Poreč, Udruge umirovljenika Galija i Udruge slijepih Istarske županije

Loris Peršurić potpisivanje
26.05.2021. 13:45; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Osigurana sredstva za program DND-a Poreč, Udruge umirovljenika Galija i Udruge slijepih Istarske županije

– Gradonačelnik Loris Peršurić potpisao je danas Ugovore o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo programima i projektima organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva i socijalne skrbi sa subjekte čije su pravovaljane prijave pristigle na drugi ovogodišnji natječaj za tu svrhu.  Grad Poreč-Parenzo je, kao i zadnjih nekoliko godina, natječaj proveo u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Do ove je suradnje došlo kako bi se povećala transparentnost i omogućila jednaka pozicija za sve prilikom prijave na natječaj, te unaprijedio cijeli proces zaprimanja, procjene i ocjene projektne prijave. Zaklada je odabrana kao najstručnija za područje civilnog društva u Istarskoj županiji.

– Suradnja s udrugama u našem gradu duga je i kvalitetna, a na ovaj smo se korak odlučili kako bismo građane upoznali s time na što se troši javni novac, rekao je gradonačelnik Peršurić i napomenuo kako zasigurno projekti udruga doprinose tome da Poreč bude bolji i ljepši grad za život svim generacijama, jer odobreni projekti pokrivaju vrlo različita područja. Dodao je kako je pad prihoda u proračunu uzrokovan krizom s koronavirusom, zahtijevao reorganizaciju, pauziranje investicija, mjere za pomoć gospodarstvu i zadržavanje visokog socijalnog standarda – od pomoći zdravstvu, pa sve do održavanja svih mjera u školstvu, socijali, zdravstvu, gdje su davanja čak i povećana kako u prošloj, tako i u ovoj godini. Dodao je kako će Grad organizacijama civilnog društva, kao važnim kockicama u mozaiku slike grada, uvijek biti, u okviru svojih mogućnosti, potpora i podrška projektima udruga.

Danas su potpisani ugovori sa tri udruge – Društvom Naša djeca Poreč za provedbu programa Ljetnog kampa za djecu, Udrugom umirovljenika Galija za programe Kluba umirovljenika „Galija“, te sa Udrugom slijepih Istarske županije za zaštitu i unapređenje kvalitete života slijepih osoba.

Početkom proljeća ove godine potpisani su ugovori za 23, programa odnosno projekta organizacija civilnog društva u području rada civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, porečkog i šireg područja. Sufinanciranje su ostvarili Društvo Naša djeca Poreč za dva programa za djecu i mlade, Udruga mladih USB Poreč, Centar za građanske inicijative Poreč, Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08, Sustav orkestara djece i omladine El sistema Hrvatske – Podružnica SODO Centar Istra, Zajednica Talijana Poreč-Communità degli Italiani Parenzo, Zajednica Srba Poreč, Plesni studio Rosso latino, Klub liječenih alkoholičara Poreč, Sindikat umirovljenika Poreč, Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju, Društvo invalida Poreč, Društvo distrofičara Istre, Planinsko rekreativni Klub slijepih Istarske županije, Sportska udruga slijepih Učka i Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Poreč, te Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranak Poreč.

            Grad Poreč-Parenzo, uz financiranje spomenutih udruga, financira i udruge u poljoprivredi, ove godine sa 150 tisuća kuna za što su ove godine također potpisani ugovori, te sport i Sportsku zajednicu s nekih 6,3 milijuna kuna. Još oko 700 tisuća kuna dobivaju udruge kroz izravnu dodjelu sredstava – Sigurna kuća Istra, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, centar za građanske inicijative i Gradsko društvo Crvenog križa. Ukupno je to gotovo 7,7 milijuna kuna za porečke udruge u sportu, poljoprivredi i razvoju civilnog društva, kulture, zdravstva i socijalne skrbi.

Print Friendly, PDF & Email