NEWS
Best of Poreč

Organizirano 7 edukacijskih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom

24.05.2019. 23:04; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Organizirano 7 edukacijskih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom
60889789_2257129581032855_1295532397567148032_n

Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Funtane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. provele su 7 edukacijskih javnih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Tribine su održane tijekom svibnja prema sljedećem rasporedu:

• Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega 03.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Funtana – Funtane 06.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica 08.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Sveti Lovreč 10.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Višnjan – Visignano 15.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Vižinada – Visinada 17.05.2019., od 19 do 20 sati
• Općina Vrsar – Orsera 20.05.2019., od 19 do 20 sati

Tribine su se sastojale od prezentacije te rasprave u kojoj su zainteresirani građani mogli dobiti odgovore na pitanja vezana uz temu održivog gospodarenja otpadom te dati svoj osvrt na prezentaciju i sustav gospodarenja otpadom u njihovoj sredini. Prezentaciju je na svim javnim tribinama održao mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn. kroz glavne teme koje su obuhvaćale pregled zakonodavnog okvira održivog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, naglašavanja važnosti sprječavanja nastajanja otpada, informiranje i senzibiliziranje građana o koristima ponovne upotrebe predmeta, pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja. Tijekom provođenja tribina bilo je osigurano predvođenje na znakovni jezik.

Tijekom rasprave građanima su za sva pitanja, osim predavača, bili na raspolaganju i predstavnici Usluge Poreč d.o.o. Najčešća pitanja bila su vezane uz pravilno odvajanje otpada, ulogu reciklažnog dvorišta i probleme ilegalnih odlagališta, a dodatne informacije tražene su za novi sustav gospodarenja otpadom koji je u provedbi na području obuhvata projekta.

Zaključak tribina je da stvaramo velike količine otpada kojima je potrebno pravilno gospodariti kako bismo zaštitili okoliš u kojemu živimo i vlastito zdravlje. Svaki pojedinac mora mijenjati svoje navike i težiti prema sprječavanju nastajanja otpada uz ponovnu upotrebu predmeta, odvojeno sakupljanje otpada i kućno kompostiranje kako bi se smanjila količina komunalnog otpada.

Organizacija javnih tribina tek je prvi dio planiranih izobrazno-informativnih aktivnosti. Za stanovništvo svih općina u obuhvatu projekta osigurati će se i edukativni materijali: letci, plakati i vodiči. I za najmlađe su organizirana edukativna događanja, kazališne predstave za vrtićki uzrast i likovna natjecanja za osnovnoškolsku populaciju, koja će ih potaknuti da usvoje poželjne navike u gospodarenju otpadom.

Organizacija i provedba tribina sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije dodijeljenih iz Kohezijskog fonda.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani