NEWS

Općina Kaštelir-Labinci: prodaja neizgrađenog građevisnkog zemljišta

23.10.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Općina Kaštelir-Labinci: prodaja neizgrađenog građevisnkog zemljišta

1.Izlaže se prodaji neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Općine Kaštelir-Labinci: k.č. 2036/3 k.o.Kaštelir. Površina 19.280m2, jedinična cijena 50 EUR/m2, vrijednost 964.000 EUR….

3.Prilikom podnošenja ponude uplaćuje se jamčevina u iznosu od 10 % početne cijene na žiro račun Općine Kaštelir-Labinci 2380006-1859700000 otvoren kod IKB- Umag, poziv na broj 22 7757- JMBG ili MB s naznakom "Jamčevina za natječaj".

Najpovoljnijem natjecatelju jamčevina se uključuje u ukupnu cijenu nekretnine, a ponuđaču koji nije uspio u natječaju vraća se u roku od 8 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg natjecatelja.17.Sve informacije u vezi ovog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir, i na telefon: 455-113. Radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Print Friendly, PDF & Email