NEWS

Općina Funtana: OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu

prijevoz
10.09.2021. 08:29; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Općina Funtana: OBAVIJEST o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu

Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 10/21 – u daljnjem tekstu: Odluka), kojom se utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima, i to Poreču, Pazinu, Rovinju, Puli i Bujama.  

Općina Funtana-Fontane sufinancirat će mjesečne troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola, koji ispunjavaju uvjete određene Odlukom, od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza te imaju prebivalište na području Općine Funtana-Fontane, a osim učenika prebivalište na području Općine treba imati barem jedan roditelj učenika.

Općina će mjesečni iznos sufinanciranja troškova prijevoza utvrditi na temelju podataka o mjesečnim cijenama učeničkih karata pribavljenim od javnog linijskog prijevoznika koji vrši prijevoz učenika.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane ili preuzeti s općinske službene web stranice (www.funtana.hr). Zahtjevu se prilažu:

  1. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
  2. preslika/e osobne/ih iskaznice/a roditelja učenika,
  1. izvornik ili preslika potvrde škole o upisu u školsku godinu 2021./2022..

 

Zahtjev s potrebnim prilozima podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana-Fontane, B. Borisia 2, a rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2021. godine.

Temeljem zaprimljenih zahtjeva Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donijet će Zaključak o ostvarenim pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu, koji će se objaviti na općinskoj službenoj web stranici (www.funtana.hr).

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ove Obavijesti prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Odluke i obrade zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Sva pitanja vezana uz sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte [email protected], ili telefonskim putem, na broj 052/445-442.

Print Friendly, PDF & Email