NEWS

Onečišćeno more na dvije porečke plaže

13.07.2006. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Onečišćeno more na dvije porečke plaže

Prema izvješću Županijskog odjela za održivi razvoj što ga potpisuje pročelnik Josip Zidarić, u tim uzorcima prekoračene su granične vrijednosti propisane Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96), ali te vrijednosti ipak nisu sto posto veće od graničnih. Takvi uzorci, stoji u dopisu, su zadovoljavajući iako umjereno onečišćeno more ukazuje na potrebu hitnog sagledavanja i uklanjanja uzroka onečišćenja.

U 87,19 posto uzoraka (117 plaža) utvrđena je visoka sanitarna kakvoća, dok je more dobre sanitarne kakvoće ili more podobno za kupanje utvrđeno u 24 uzorka, odnosno na 11,82 posto mjernih mjesta.

M.V.I. Glas Istre

www.istra.com/more

Print Friendly, PDF & Email