Očitovanje Uprave za inspekcijske poslove vezano za lokvu u Fapcima. Tko je kriv ?

07.03.2006. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Očitovanje Uprave za inspekcijske poslove vezano za lokvu u Fapcima. Tko je kriv ?
507fapci1.jpg

Inspektorica je de facto utvrdila isto stanje kao prethodno i mještani, a to je da se na isušenoj lokvi odlaže raznovrsni otpad a da se na oko 10 metara udaljenosti nalazi prirodni izvor pitke vode u špilji iz koje mještani niz godina vodu koriste za piće i napajanje životinja.

Zaključak više inspektorice je jasan: "Uklanjanje otpada treba izvršiti u roku od 3 dana od primitka ove obavijesti." A obavijest  o poduzetim mjerama potrebno je Inspekciji dostaviti najkasnije do 13. ožujka 2006.

Odluka Općinskog vijeća Višnjana datirana iz 13.8.2003. (klasa 023-05/03-01/10, urbroj: 2167/03-01/03-19) !

1. Lokve u Fapcima i Diklićima zatrpati i urediti na način da se otvore deponije za deponiranje građevinskog materijala

2. Ovu odluku o otvaranju deponija za građevinski materijal dostaviti svim fizičkim i pravnim osobama registriranim za građevinarstvo na području Općine Višnjan  kao i ostalim subjektima koji su građevinski materijal deponirali na deponiju Orihi

3. Na osnovu ove Odluke s osobama iz točke 2. sklopiti Ugovore o načinu i vrsti deponiranja građevinskog materijala na lokvama Fabci i Diklići.

Ova je Odluka posljedica Zaključka Odbora za prostorno planiranje, komunalni sustav i upravljanje nekretninama Općine Višnjan, koji je 3.7.2003. predložio Vijeću donošenje gornje Odluke.

U istom se Zaključku predvidio i trošak zatrpavanja lokve u Fapcima od 25.500,00 kn

U Odluci je naglašeno da se radi o GRAĐEVINSKOM OTPADU ! Treba li tamo uopće biti otpad, ako je izvor pitke vode na 10 metara udaljenosti, rekla je na kraju i Viša inspektorica.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email