NEWS
HALF MARATON S

Odvodnja Poreč: Potpisan ugovor za izgradnju kanalizacijskog kolektora servisne zone Tar

dscn0185
30.09.2016. 19:13; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Odvodnja Poreč: Potpisan ugovor za izgradnju kanalizacijskog kolektora servisne zone Tar

Sukladno godišnjem planu gradnje komunalnih vodnih građevina, Odvodnja poreč d.o.o. provela je postupak javne nabave te je odabran najpovoljniji ponuditelj za izgradnju kolektora servisne zone Tar  – zajednica ponuditelja ISTRAKOP d.o.o. Poreč i CONUS INŽENJERING d.o.o. Umag.

Javno nadmetanje za izvođenje radova raspisano je u kolovozu, a u zakonskom roku zaprimljeno je pet ponuda u rasponu vrijednosti od 1,1 do 1,6 milijuna kuna bez PDV-a.

Ovim projektom predviđena je izgradnja gravitacijskog kolektora duljine 462 m profila DN 250 mm, tlačnog cjevovoda duljine 364 m profila DN 125 mm i crpne stanice Rogovići.

Kanalizacijska revizijska okna izvesti će se kao montažna segmentno brizgana okna od polipropilena, DN 800 mm, s okruglim poklopcima ø 600 mm nosivosti 250 kN ili 400 kN, ovisno o površini na koju će se ugraditi.

Uz radove na izgradnji sustava odvodnje, radove će izvoditi i druge tvrtke vlasnici infrastrukture čime se izbjegavaju višestruki iskopi i česte privremene regulacije prometa te je gradnja financijski efikasnija.

Otpadne vode buduće radne zone Tar prikupljat će se i odvoditi do crpne stanice koja će putem tlačnog voda distribuirati otpadne vode do postojeće kanalizacijske mreže Tar – Vabriga. Predviđen je potpuni automatski rad crpne stanice, automatska GSM dojava alarmnih stanja, te buduće povezivanje u daljinski nadzorno-upravljački sustav Odvodnje.

Kolektor za odvodnju otpadnih voda izvodit će se većim dijelom u trupu Županijske ceste ŽC5040 te manjim dijelom po Lokalnoj cesti LC50045.

Potpisani ugovor vrijedan je 1.171.527,34 kn (bez PDV-a), a izgradnju sufinanciraju Hrvatske vode sa 90% iznosa. Preostali dio financirat će se iz sredstava naknade za razvoj.

Potpisivanje ugovora održano je u sjedištu Odvodnje Poreč između predstavnika Investitora – direktora Odvodnje Milana Lakovića i predstavnika zajednice ponuditelja Branka Kovačića, a potpisivanju je također prisustvovao predstavnik nadzornog inženjera Leandar Hek iz tvrtke Učka – konzalting.

Nakon potpisa ugovora, predstavnici Investitora, izvođača i nadzora službeno su izvršili uvođenje izvođača u posao. Predviđeni rok za izvođenje radova je 45 dana.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email