NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Održana sjednica Općinskog poglavarstva općine Vrsar

10.05.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Održana sjednica Općinskog poglavarstva općine Vrsar
295Poglavarstvo-07_05_09.JPG

1. Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijeg ponuditelja po objavljenom Oglasu za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za autotaksi prijevoz,

2. Utvrđivanje prijedloga najpovoljnijeg ponuditelja po objavljenom Oglasu za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za prijevoz cestovnim vlakom,

3. Donošenje Zaključka o izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za općinu Vrsar,

4. Donošenje Zaključka o raspisivanju Oglasa za dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova,

5. Utvrđivanje prijedloga Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza Općine Vrsar i Općine Funtana,

6. Imenovanje Odbora za provedbu i praćenje projekta "Zajednice koje brinu" na području Općine Vrsar,

7. Donošenje Zaključaka o pokretanju službenih novina Općine Vrsar,

8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,

9. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar za 2007. godinu,

10. Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet,

11. Razno.

Ad 1.)

Na Oglas za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za autotaksi prijevoz javila su se dva ponuditelja. Budući da su obje ponude zadovoljavajuće (radi se o Gverinu Zovići i Nikoli Šainoviću ("Autotaksi Nikola")), te da se dodjeljuju dvije koncesije, Općinskom se vijeću predlaže da se obojici ponuditeljima dodjele koncesije.

Ad 2.)

Na Oglas za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za prijevoz cestovnim vlakom javio se samo dosadašnji koncesionar (obrt "Nino"). Budući da njegova ponuda udovoljava svim postavljenim uvjetima, te da se dodjeljuje jedna koncesija, upućuje se prijedlog Općinskom vijeću da se ponuditelju dodjeli koncesija.

Ad 3.)

Donijet je Zaključak da se tvrtki "Protection" iz Umaga povjeri izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Vrsar. Zakonska je obaveza te dokumente ažurirati svake godine, a sada je to u Općini Vrsar posebno bitno napraviti zbog velikih teritorijalnih promjena u kojima se, s jedne strane, gubi velik broj čvrstih turističkih objekata na području Zelene Lagune i Funtane, a s druge strane dobiva veliko šumsko područje u zaleđu. Tvrtka kojoj je povjeren posao je i prije izrađivala takve procijene i planove za Općinu Vrsar, te na izvršen posao nije nikad bilo primjedbi.

Ad 4.)

Donijet je Zaključak o raspisivanju Oglasa za dodjelu dvije koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Vrsar. Iako su i prije bile predviđene dvije koncesije, na prethodni se oglas bila javila samo firma "Jasna" d.o.o. iz Funtane, koja je nedavno objavila prestanak poslovanja, tako da su oba mjesta upražnjena.

Ad 5.)

Utvrđen je tekst prijedloga Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza Općine Vrsar i Općine Funtana koji se upućuje Općinskom poglavarstvu Općine Funtana.

Osnovni kriteriji kojih se držalo prilikom izrade prijedloga Sporazuma bili su da se nekretnine i pokretnine dijele po teritorijalnom načelu, a da se kod podjele ostale imovine, prava i obaveza razmjer utvrđuje prema Popisu stanovništva iz 2001. godine, a razmjer bi iznosio 69,3% Vrsar naprema 30,7% Funtana.

Boris Šverko je istaknuo da su neke promjene u prijedlogu Sporazuma još moguće, prije njegovog usvajanja na Općinskom vijeću, ali da, s obzirom na nastup i najave predstavnika Općine Funtana, ne vjeruje da će Općina Funtana pristati na prijedlog u predloženom obliku.

Načelnik Franko Štifanić je istaknuo da je utvrđivanje prijedloga Sporazuma na ovoj sjednici Općinskog poglavarstva prvo javno očitovanje Općine Vrsar o ovoj problematici, te da se namjerno nije željelo javno istupati dok su trajali pregovori, što su dužnosnici Općine Funtane u više navrata činili a što on smatra nekorektnim i što svakako ne doprinosi postizanju sporazuma.

Ad 6.)

Donesena je Odluka o formiranju Odbora za provedbi i praćenje projekta "Zajednice koje brinu" na području Općine Vrsar. U odbor su imenovani Slobodan Vugrinec kao predsjednik, Marin Grgeta kao njegov zamjenik, te, kao članovi, Boris Šverko, Mirko Gortan (socijalni radnik), Venis Gregurović (ravnateljica Dječjeg vrtića "Tići") i Nataša Venier (psiholog u vrsarskoj osnovnoj školi).

Projekt "Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih" je znanstveni projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je prihvatilo Poglavarstvo Istarske županije. Projekt se provodi na nekoliko lokacija u Istarskoj županiji, uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije, među kojima je i Vrsar. Cilj ovog znanstvenog projekta je usmjeren iznalaženju modela za pozitivan razvoj djeteta i mladog čovjeka, jačajući obitelji, škole i lokalne zajednice koje promiču zdravlje, kvalitetno učenje i zaštitu. Projekt ulazi u fazu provedbe i procijenjeno je da treba uključiti širi krug ljudi koji mogu doprinijeti njegovom uspjehu, te je zato formiran Odbor.

Ad 7.)

Donesena je Odluka o izdavanju Službenih novina Općine Vrsar.

Općina Vrsar je dosad svoje akte izdavala u Službenom glasniku Grada Poreča, no, kako bi se olakšalo Gradu Poreču a i kvalitetnije i ažurnije odrađivao posao, procijenjeno je da Općina Vrsar može sama obavljati izdavanje svog službenog lista. Naziv službenog lista bit će "Službene novine Općine Vrsar". Izdavač će biti Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar, a objavljivat će se i u elektroničkom obliku, na službenim internet stranicama Općine Vrsar. Marin Grgeta, referent za društvene djelatnosti i informiranje, imenovan je odgovornim urednikom Službenih novina.

Ad 8.)

Donesen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.

Radi se o manjim, "tehničkim" izmjenama, vezana za bolovanja, mjesečni dodatak (nekadašnji "topli obrok") i naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te se uvodi mogućnost isplate djelatnika u naravi, do određenog iznosa (poklon paketi i bonovi za blagdane i slično).

Ad 9.)

Donesen je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Vrsar za 2007. godinu.

Zakonska je obaveza donošenje plana svake godine, a njime se utvrđuje način redovnog upravljanja pomorskim dobrom van dodijeljenih koncesija, kao i redovan obilazak, kontrola te održavanje čistoće i prohodnosti pomorskog dobra van obuhvata koncesija.

Ad 10.)

Utvrđen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet, te je upućen Općinskom vijeću na donašanje.

Istarski vodovod bi digao kredit u iznosu od 27 milijuna kuna te je tražio suglasnost svih suvlasnika. Valja naglasiti da suglasnost ne znači jamstvo, te da sredstva na koja Općina daje suglasnost ne ulazi Općini u zaduženje.

Marin Grgeta,

Referent za društvene djelatnosti i informiranje

Općine Vrsar.

Print Friendly, PDF & Email