NEWS

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

25.11.2005. 00:00; ; Početna / Kultura / Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča

Istim zaključkom je određen rok za podnošenje amandmana do zaključno 01. prosinca 2005. godine , te je zaduženo Gradsko poglavarstvo da se prema Terminskom planu očituje do 06. prosinca. Tako da bi ovaj dokument trebao u konačnom prijedlogu biti razmotren na Gradskom vijeću sredinom mjeseca prosinca.

Prihvaćen je Prijedlog Izmjena Statuta Grada Poreča kao I. čitanje, te je zadužen Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća da, pored mišljenja vijeća Talijanske nacionalne manjine, pribavi i razmotri mišljenja zajednica Talijana s područja Grada Poreča u vezi prijedloga izmjena članka 20. stavka 2. Statuta grada Poreča, te da temeljem toga, sukladno važećim propisima, utvrdi konačni prijedlog Izmjena Statuta i uputi ga u redovnu proceduru prema Gradskom poglavarstvu i Vijeću.

Nakon poduže diskusije i razjašnjenja prihvaćen je i Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene “Buići – Žbandaj” sa prijedlozima i suglasnostima državnih i županijskih nadležnih tijela, te je zadužen nadležni Upravni odjel da prije potpisa Plana i objave Odluke o donošenju Plana sačini konačni tekst sa svim prihvaćenim prijedlozima.

Donijete su odluke o imenovanju školskih odbora svih osnovnih škola na području Grada Poreča, te su u njih imenovani:

OŠ Poreč:

– iz reda učitelja i stručnih suradnika

1. Ornela Berneš,

2. Nadija Dobrila,

3. Nataša Vukelić;

– iz reda roditelja:

1. Alfredo Mendiković,

2. Magda Ivičić-Kalčić;

– iz reda osnivača:

1. Stanislav Poropat,

2. Darko Kadum.

TOŠ – SEI “Bernardo Parentin” Poreč-Parenzo:

– iz reda učitelja i stručnih suradnika

1. Mirella Bulatović,

2. Anamaria Jakovčić,

3. Ester Zarli;

– iz reda roditelja:

1. Vilma Sirotich Pulin,

2. Daniela Užila;

– iz reda osnivača:

1. Diego Babić,

2. Lara Musizza.

OŠ Tar:

– iz reda učitelja i stručnih suradnika:

1. Karmen Kureljak,

2. Tanja Ritossa,

3. Boris Tomak;

– iz reda roditelja:

1. Edi Brčić,

2. Jasminka Tolić Balja;

– iz reda osnivača:

1. Denis Žužić,

2. Serena Stojnić.

Sjednica Gradskog vijeća je trajala do 22,00 sata.

Print Friendly, PDF & Email