Ljeto u Funtani

Od siječnja PET/CT pretraga s 18F-kolinom dostupna i u Medikol PET/CT Centru u Rijeci

PET CT Rijeka
15.01.2016. 18:48; ; Početna / Lifestyle / Zdravlje / Od siječnja PET/CT pretraga s 18F-kolinom dostupna i u Medikol PET/CT Centru u Rijeci

Od siječnja 2016. godine svim pacijentima s karcinomom prostate omogućeno je obavljanje PET/CT dijagnostičkog postupka s 18F-kolinom u Medikolovom PET/CT Centru u Rijeci.

Do sada je takav postupak unutar Medikola bilo moguće obaviti samo u PET/CT Centru Zagreb, no kako je sada dostupan i u Rijeci pacijentima Istarske, Primorsko – goranske i Ličko – senjske županije pristup navedenoj pretrazi će biti olakšan. Poliklinika Medikol je ugovorna ustanova HZZO-a za PET/CT dijagnostiku i pacijenti PET/CT pretrage obavljaju putem uputnice.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT) je metoda kojom se pomoću radiofarmaka prikazuje funkcionalno stanje tkiva i organa, odnosno metabolička aktivnost stanica. To je najosjetljivija molekularna slikovna metoda te kod pacijenata s karcinomom prostate, kojih je sve više s obzirom na produljenje životnog vijeka i osjetljive metode probira (PSA), iznimno korisna pretraga za procjenu stupnja proširenosti bolesti i donošenje odluke o najadekvatnijem obliku liječenja za pacijenta (individualizirani oblik liječenja). Prednost metode je, spram drugih konvencionalnih radioloških pretraga, što kombinacijom PET-a (pozitronske emisijske tomografije), kojom se vidi intenzitet nakupljanja kolina u stanicama, tj. metabolička aktivnost tkiva i organa, te CT-a (kompjutorizirane tomografije), koji pokazuje anatomiju, izgled organa, daje istovremeno informacije i o funkciji i o izgledu tkiva i organa u cijelom organizmu. Prednost PET/CT-a je i što se jednim snimanjem u vidnom polju obuhvati i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment, te osobito značajno, što metoda nije samo vizualna, već se nakupljanje radiofarmaka u lezijama može i objektivno izmjeriti, tj. kvantificirati, čime se značajno povećava osjetljivost pretrage, te omogućuje procjena učinka liječenja i praćenje tijeka bolesti, poglavito usporedbom dviju studija rađenih u istog pacijenta prije i poslije liječenja. Osjetljivost PET/CT-a za otkrivanje metastatske bolesti je značajno veća u usporedbi s konvencionalnim radiološkim i nuklearnomedicinskim pretragama, dakle otkriva veći broj metastaza u ranijoj fazi, i to već i kod malih veličina lezija (metastaza u limfnim čvorovima, plućima, kostima itd.). PET/CT se ne koristi za početnu dijagnozu karcinoma prostate, osim u bolesnika sa uvećanim vrijednostima PSA te negativnim rezultatima ponovljenih biopsija prostate, ev. za bolje određivanje mjesta ponovne biopsije s obzirom na lokalizaciju najintenzivnijeg nakupljanja FCH-a, a već se prvenstveno koristi za procjenu stupnja proširenosti bolesti kod već poznatog tumora prostate, praćenje učinka liječenja, te kod ponovnog porasta PSA vrijednosti, dakle sumnje na povrat bolesti i postojanje metastaza u organizmu.

 

Poliklinika Medikol

Print Friendly, PDF & Email