NEWS

Od 2007. naturistički kampovi otvoreni i članovima istospolnih zajednica

06.10.2005. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / Od 2007. naturistički kampovi otvoreni i članovima istospolnih zajednica
198XO011607.jpg

Internacionalna naturistička federacija osnovala je stručni tim koji treba do konca godine definirati certifikat s međunarodnom valjanošću za naturistička središta. Među petoricom stručnjaka je i Jerko Sladoljev, tajnik Kamping udruge Hrvatske i autor knjige »Naturizam i naturistička naselja«. Zajedno s kolegama, on će prema kriterijima INF-a odrediti uvjete o kvaliteti naturističkih središta. Svim naturističkim kampovima i naseljima poslat će se poseban upitnik, a na osnovi odgovora dodjeljivat će im se certifikat i dozvola za pružanje usluga naturistima.

– Međunarodni certifikat neće imati težinu zabrane poslovanja naturističkim središtima u Hrvatskoj jer su ona podložna domaćem zakonodavstvu, no može značiti mnogo ako se kao tržišna marka uvede u promidžbene medije, klupske brošure i časopise kao zaštitni znak kvalitete naturističkih kampova i naselja. Ovih sam se dana sastao s grupom direktora istarskih naturističkih kampova, zajedno smo testirali materijale i koncepte dobivene od INF-a i sa zadovoljstvom mogu reći da naši kampovi uglavnom zadovoljavaju postavljene kriterije, veli Sladoljev.

Međutim, bit će i novina – morat će se poštivati rokovi za reklamaciju, kvalitetnije komunicirati s gostima te strogo, kućnim redom i dnevnim uputama, kontrolirati pojavljivanje u kampu bez odjeće. Također, morat će se dopuštati ulazak u kamp osobama koje žive u istospolnim zajednicama, a samim muškarcima ulaz u naturistička središta bit će moguć samo uz iskaznicu INF-a. Dopuštalo se to tek udovcima, onima koji su u neki kamp ranije dolazili sa suprugom koja je umrla te samim ženama.

Certifikat će u potpunosti početi vrijediti 2007. godine, s time da će posebne kontrole naturistička središta početi obilaziti dogodine, kada u našoj zemlji istječe rok za novu kategorizaciju kampova te počinje važiti novi pravilnik o razvrstavanju kampova. Dokument će vrijediti samo jednu godinu, a INF-ovi će inspektori svake godine ubuduće provjeravati razinu kvalitete.

Kako objašnjava Sladoljev, INF je pokrenuo tu inicijativu jer naturizam zadnjih godina proživljava tržno i proizvodno zasićenje. Sadašnje stanje u našoj zemlji nije zadovoljavajuće, dapače, traži hitnu tržišnu redistribuciju na nizozemskom i skandinavskom tržištu te u Velikoj Britaniji. Samo Nizozemska ima 1,5 milijuna naturista, od kojih u Hrvatsku dolazi svega pet posto.

– Naturistički kampovi definitivno su zapostavljeni, nešto manje zbog samih vlasnika, ali puno više je to učinila lokalna i regionalna turistička nadogradnja. Zato članovi KUH-a smatraju da je taj certifikat potreban, ali uz uvažavanje posebnosti koju će vlasnici iskoristiti za promidžbu u suradnji s turističkim zajednicama, od lokalnih do nacionalne, kao i turističkih institucija. Vjerujem da će se tako smanjiti namjere nekih vlasnika da postojeće naturističke kampove prenamijene u tekstilne. Novim provjerama kvalitete i promidžbenim akcijama INF-a očekuje se povećanje interesa i stvaranje nove potražnje za takvim naseljima.

Hrvatska ima 4,5 milijuna noćenja ostvarenih u 12 naturističkih središta i devet kampova s prometom od oko sto milijuna eura te prosječnom dnevnom potrošnjom od 25 do 30 eura. Najviše gostiju, njih 65 posto, dolazi s njemačkog govornog područja, slijede Nizozemci i Talijani. Kada bi se u Hrvatskoj samo kontroliralo, čak bez kažnjavanja, kupanje bez odjeće izvan naturističkih kampova, promet bi se udvostručio, smatra Jerko Sladoljev, a upravo sadašnji prijedlog za uvođenje certifikata mogao bi poslužiti našim zakonodavcima kao poticaj za novu regulativu.

V. Md., Glas Istre 6.10.2005.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email