NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Od 13. veljače do početka travnja ZATVARA se prometnica od rotora Varvari do rotora Žatika !

vizualizacija
06.02.2023. 19:51; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Od 13. veljače do početka travnja ZATVARA se prometnica od rotora Varvari do rotora Žatika !

Zbog dovršetka izgradnje druge faze porečke međuzaobilaznice koja se trenutno gradi u poslovnoj zoni Facinka te će dovršetkom radova spojiti Vukovarsku ulicu (cesta Poreč – Varvari) s Ulicom Mate Vlašića, od 13. veljače do početka travnja, dionica između kružnog raskrižja u naselju Varvari i kružnog raskrižja kod dvorane Žatika (Parens) biti će zatvorena promet.

Obilazni pravac se određuje obilaznicom preko kružnog raskrižja Veli Vrh (Košambra) i kružnog raskrižja kod groblja na Žatiki.

Podsjetimo, glavni zadatak međuzaobilaznice je da rastereti postojeće prometne pravce – porečku zaobilaznicu i Ulicu Mate Vlašića, posebno tijekom ljetnih mjeseci.

Prva faza izgrađena je u 2018. godini, kada je i otvorena nova Osnovna škole Finida. Prva faza spaja Osnovnu školu Finida sa zonom trgovačkih centara u Ulici Mate Vlašića. 

U drugoj fazi probijena je dionica međuzaobuilaznice od Vukovarske ulice (cesta Poreč – Varvari) preko Facinke uz Metro do Ulice Mate Vlašića, a asfaltirana je i osvijetljena pješačko biciklistička komunikacija preko mosta koji veže zonu Facinka s naseljem Varvari, od zone do naselja.  

Za realizirati međuzaobilaznicu u punom profilu još predstoji posljednja, treća faza koja će spojiti naselja Gonji Špadići i Gulići s Osnovnom školom Finida, paralelno s postojećom zaobilaznicom, te će na taj način međuzaobilaznica u punom profilu dodatno povećati standarde prometovanja u gradu Poreču. Bit će omogućen pristup poslovnoj zoni Facinka iz više različitih smjerova, što će omogućiti veću protočnost prometa, veću sigurnost za sve sudionike u prometu te lakši pristup traženim sadržajima.

Grad Poreč

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email