Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače

2019-10-31_13-19-57
21.02.2020. 10:53; ; Početna / Obavijesti / Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače

Dana 22. veljače obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela. Prema smjernicama Europske komisije, na navedeni datum se u svim zemljama članicama Europske unije na prigodan način, kroz stručna i edukativna javna događanja, provodi senzibilizacija građana/ki o problematici položaja žrtava kaznenih djela.

Tim povodom, Centar za građanske inicijative Poreč u suradnji s predstavnicima/ama MUP-a Policijske postaje Pula održat će 22.2.2020. javnu akciju na pulskoj tržnici (Narodni trg), u trajanju od 10 do 12 sati.

Javnom akcijom želimo upoznati građane/ke o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Istarskoj županiji te njihovim pravima. Zainteresirani/e će moći dobiti informacije o načinu prijave kaznenog djela, kome se žrtve mogu obratiti, gdje dobiti savjet i podršku te će se dijeliti letci i edukativni materijali.

Pozivamo građane/ke grada Pule da nam se pridruže i upoznaju s programom i pravima koja mogu ostvariti: dobivanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihološkog i pravnog savjetovanja, pratnje na sud i druge relevantne institucije te drugi oblici usluga.

Javna akcija dio je aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba te partnerske organizacije Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, “HERA” Križevci, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa.   

CGI letak Mreža podrške – žrtve i svjedoci

Print Friendly, PDF & Email