NEWS

Obilježavanje svjetskog dana sporta – u Medulinu

29.05.2007. 00:00; ; Početna / Sport i rekreacija / Obilježavanje svjetskog dana sporta – u Medulinu

Radi poticaja na uključivanje mještana u sportske aktivnosti toga dana TAFISA je odredila grad kojem će Medulin konkurirati u smislu što većeg broja aktiviranih pojedinaca. Grad partner Medulinu je Kita Hiroshima iz Japana.


Kako je navedeno, cilj je u sportske aktivnosti u trajanju od minimalno 10 minuta uključiti što je moguće veći broj sportaša, rekreativaca i drugih. Na području Općine Medulin, uključiti će se klubovi, udruge a vrijeme i mjesto održavanja njihovog dijela odrediti će sami i o tome obavijestiti koordinatora akcije kako bi osigurali službeno fotografiranje i prebrojavanje učesnika.


Sve akcije moraju završiti do 20.45 sati kako bi se službeni zapisnik u HSSR mogao poslati do 21.00 sati.


Predviđena su i dva centralna događaja u toku dana: 09.30 Otvorenje manifestacije u aktivnost djece škole i vrtića – igralište OŠ Medulin, 18.00 Aerobik na otvorenom za sve – plato ispred hotela Arcus

Općina Medulin

Print Friendly, PDF & Email