NEWS

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

autobusi
09.11.2022. 14:48; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju, Puli ili Buzetu. 

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

 • 1. za relaciju Poreč-Pazin Poreč            145,00 kuna,
 • 2. za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč          62,00 kune,
 • 3. za relaciju Poreč-Pula-Poreč            301,00 kune,
 • 4. za relaciju Poreč-Buje-Poreč             91,00 kuna,
 • 5. za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas  155,00 kuna,
 • 6. za relaciju Kukci-Poreč-Kukci              46,00 kune,
 • 7. za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat 155,00 kuna,
 • 8. za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka     46,00 kune,
 • 9. za relaciju Buići-Poreč-Buići            155,00 kuna,
 • 10. za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi    155,00 kuna,
 • 11. za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak 177,00 kune,
 • 12. za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj      235,00 kuna,
 • 13. za relaciju Baderna-Poreč-Baderna      123,00 kuna.
 • 14. za relaciju Karojba – Buzet – Karojba     240,00 kuna.

 

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti kod portira na adresi  Obala m. Tita 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr).

Zahtjevu se prilažu:

 • – preslika osobne iskaznice učenika,
 • – preslika osobne iskaznice jednog roditelja,
 • – preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja  učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,
 • – potvrda škole o upisu (original),
 • – dokaz o nastalom trošku ( preslika računa prijevoznika).

 

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na  sufinanciranje.

Rok za podnošenje zahtjeva je  30. studeni 2022. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

Print Friendly, PDF & Email