NEWS
VALFRESCO sredina

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Kaštelir-Labinci

kontejner-kastelir
26.05.2017. 10:02; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području općine Kaštelir-Labinci

Postavljanjem privremenih kontejnera za odvoz krupnog kućnog otpada na području općine Kaštelir-Labinci završava ovogodišnja eko akcija koju je i ove godine organizira  gradska komunalna tvrtka Usluga Poreč d.o.o..

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, koji će biti postavljeni u periodu od 29. 05. do 01. 06. 2017. godine,  na sljedećim lokacijama:

  • Dvori (kod lokve)
  • Labinci (kod rukometnog igrališta)
  • Tadini (ulaz u naselje)
  • Roškići (kod zelenog otoka)
  • Kaštelir (kod nogometnog igrališta)

Molimo građane s područja općine Kaštelir-Labinci  da svoj  krupni otpad odlože u najbliže postavljeni kontejner, kako bi se isti adekvatno zbrinuo te na taj način spriječili stvaranje divljih odlagališta na javnim površinama i ostalim za to neprimjerenim lokacijama.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna