NEWS
Best of Poreč

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Fuškulin

01.03.2018. 14:01; ; Početna / Novosti / Iz mjesnih odbora / Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Fuškulin
romeo_5__clanak

Od 05. do 08. ožujka  2018. godine komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o.  postavlja privremene kontejnere za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada na području mjesnog odbora Fuškulin.

Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik zapremnine 7m3, i to u periodu od 05. 03. do 08.03.2018. godine, na sljedećim lokacijama:

  • Fuškulin (postojeći kontejner kod igrališta)
  • Jasenovica (kod boćališta)
  • Mugeba (kod crkeve)
  • Dračevac (centar naselja)
  • Montižana (centar naselja)

Mole se građani da odlože svoj krupni otpad u postavljene kontejnere, koji zbog svoje mase i zapremnine nije moguće sakupljati s mješovitim komunalnim otpadom, tako da isti bude zbrinut na odgovarajući način.

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029.

 

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani