NEWS

Obavijest o objavi Javnog poziva za uvid u spis predmeta

26.11.2015. 09:58; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Obavijest o objavi Javnog poziva za uvid u spis predmeta
grad-logo

Grad Poreč-Parenzo poziva Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Poreč – sjever, gravitacijski kanali, tlačni cjevovodi i CS Sv. Martin, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1399/1, 2325/1, 2325/2, 2328, 2332, 2344/1 i 6023/2 k.o. Poreč (Poreč).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  09.12.2015 u 10:00 sati, na lokaciji – Službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Print Friendly, PDF & Email