NEWS

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana-Fontane

FUNTANA-1600x1068
08.01.2024. 19:18; ; Početna / Novosti / Okolne općine / Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana-Fontane

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,  broj 153/13,  65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Općina  Funtana-Fontane objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI  Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Funtana-Fontane

                 Općinsko  vijeće Općine Funtana na svojoj je sjednici, održanoj 21. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/08, 03/12, 05/15, 05/15-pročišćeni tekst, 02/18, 05/18-pročišćeni tekst)

Sve obavijesti o tijeku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana-Fontane mogu se dobiti na adresi Općine Funtana-Fontane, Istarska 17 u uredovno radno vrijeme, putem telefona broj:+38552445442, mail adrese; [email protected] ili kroz mrežne stranice Općine Funtana-Fontane na web adresi www.funtana.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

Odluka o izradi IID PPU Općine Funtana-Fontane

Print Friendly, PDF & Email