VALFRESCO-S-1123
LUTRIJA T

NOVOSTI SA KOŠAMBRE – Započelo zbrinjavanje komunalnog otpada na nove plohe

10.02.2009. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / NOVOSTI SA KOŠAMBRE – Započelo zbrinjavanje komunalnog otpada na nove plohe
9971102_P2060969.jpg

Svoje prve količine otpada prihvatila novo izgrađena ploha za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Košambra u Poreču.
Naime, nakon što je prestala mogućnost za zbrinjavanjem komunalnog otpada na postojećem starom tijelu odlagališta, komunalni se otpad počeo odlagati na novo uređenim plohama.
Nove plohe, koje su bile spremne za prihvat otpada već prije nekoliko mjeseci, uređene su po najsuvremenijim tehničkim dostignućima, i kao takve trebale bi udovoljiti potrebama odlaganja otpada sa čitave Poreštine za narednih pet godina, do kada bi trebalo proraditi regionalno odlagalište otpada Kaštijun, na kojem bi se u budućnosti trebao zbrinjavati otpad iz čitave Istarske županije.
Postojeće tijelo odlagališta se kao takvo zatvara, što drugim riječima znači da će u skoroj budućnosti na toj lokaciji biti uređeno brdašce zasađeno niskim raslinjem i travom.
S druge strane iz tog istog brdašca bi se trebao crpiti plin, koji bi se po sadašnjim preliminarnim studijama trebao koristiti za dobivanje energije, što je također jedan od primarnih poslova u kompletiranju završetka te investicije.
Za konstatirati je da odlagalište Košambra dobiva svoje završne konture, da se radovi približavaju kraju i da ćemo uskoro moći zaključiti tu vrlo zahtjevnu investiciju.
Nakon toga slijedi planiranje druge faze izgradnje odlagališta, koja bi primarno obuhvatila izgradnju reciklažnog dvorišta, kompostanu i objekt za selektivno odvajanje otpada – sortirnicu.

prenosimo sa usluga.hr

Print Friendly, PDF & Email