NEWS

Natječaj za prijam u službu: radno mjesto pravnik-vježbenik

21.02.2006. 00:00; Učitavanja: 243; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za prijam u službu: radno mjesto pravnik-vježbenik

Uvjeti:

osim općih uvjeta iz članka 7., 8.i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

– VSS pravne struke

Prijavi treba priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 8. i 9. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci),

– presliku radne knjižice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme potrebno za obavljanje vježbeničke prakse (16 mjeseci).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 8. i 9. Zakona.

Svi prilozi – dokazi moraju biti ili u originalu ili ovjerenoj preslici

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Grad Poreč,

52440 Poreč, obala M. tita 5

sa naznakom "za natječaj za prijam u službu pravnik-vježbenik".

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

KLASA: 112-01/06-01/4

URBROJ: 2167/01-09-06-1

Poreč, 14. veljače 2006.

Print Friendly, PDF & Email