NEWS

Nastavak "trakavice" između Plivačkog kluba Poreč i Zajednice sportskih udruga Grada Poreča

09.11.2004. 00:00; ; Početna / Sport i rekreacija / Nastavak "trakavice" između Plivačkog kluba Poreč i Zajednice sportskih udruga Grada Poreča

Skupštini Zajednice sportskih udruga grada Poreča

PREDMET : Tumačenje odredbi čl. 47 Statuta ZSUGP

Na sjednici Skupštine ZSUGP, održanoj dana 06.05.2004. donijeta je odluka o održavanju Izborne skupštine ZSUGP u terminu između 05. do 20. kolovoza. Poznato nam je da, unatoč odluci Skupštine, predsjednik ZSUGP nije sazvao Izbornu skupštinu u za to određenom terminu.

Iz poziva, primljenog 28.10.2004.(četrnaest dana prije datuma održavanja Izborne skupštine) saznao sam da je Izborna skupština ZSUGP sazvana za dan 10.11.2004. dakle otprilike tri mjeseca iza okvirnog roka koji je utvrdila Skupština ZSUGP na sjednici 06.05.2004.

Kako datum održavanja Izborne skupštine ZSUGP nije bio konačno određen, bilo je potrebno predstavnike u Skupštini ZSUGP obavijestiti o datumu održavanja u primjerenom roku, koji bi im omogućio da istaknu kandidate za predsjednika ZSUGP te koji bi eventualno istaknutim kandidatima omogućio, da sukladno čl. 47 Statuta ZSUGP, predaju vlastiti program rada ZSUGP za naredno četverogodišnje razdoblje petnaest dana prije održavanja Skupštine na kojoj se odlučuje o izboru novog predsjednika ZSUGP. O navedenom propustu smo ja i predsjednik PK POREČ (ujedno član NO ZSUGP) izvijestili predsjednika i tajnika ZSUGP dopisom, koji im je upućen dana 30.10.2004. te smo ujedno zatražili da se odredi novi termin održavanja Izborne skupštine, koji će omogućiti svim predstavnicima u Skupštini da konzumiraju svoje pravo predlaganja kandidata za predsjednika ZSUGP i dati mogućnost predloženim kandidatima za predaju vlastitog programa rada ZSUGP u Statutom predviđenom roku.

Predsjednik ZSUGP nije odgovorio na dopis, dok nam je tajnik uputio odgovor dana 03.11.2004. U navedenom odgovoru uputio nas je na svoj dopis ur.broj 148/04 od 12.05.2004. kojim je, po njegovom mišljenju, definirano sve što je potrebno oko izbora predstavnika u Skupštinu ZSUGP kao i isticanja kandidata za predsjednika ZSUGP.

Ponovno sam proučio dopis tajnika ZSUGP od 12.05.2004. te utvrdio da nas on dopisom obavještava o potrebi da izaberemo predstavnika u Skupštini ZSUGP za naredno četverogodišnje razdoblje. U dopisu se kao termin održavanja Izborne skupštine navodi :

´´ … odlučeno je da će se u periodu između 05. i 20. kolovoza 2004. god održati izborna Skupština Sportske zajednice grada Poreča . ´´Vidljivo je da datum održavanja Izborne skupštine nije bio konačno određen pa je najnormalnije bilo da se, nakon što je konačno određen datum održavanja, predstavnici u Skupštini ZSUGP o istom obavijeste u primjerenom roku koji bi omogućio da istaknu svog kandidata za predsjednika ZSUGP, kao i da kandidati predaju programe u za to predviđenom roku.

Kako tajnik ZSUGP tumači Statut ZSUGP i postupa na vrlo osebujan način (vidljivo iz dopisa od 03.11.2004.) molimo Skupštinu ZSUGP, da temeljem čl. 92 Statuta da izvorno tumačenje čl. 47 Statuta ZSUGP vezano za potrebu pravovremenog obavješćivanja o terminu održavanja Izborne skupštine, kojim se kandidatima za predsjednika ZSUGP omogućava ispunjenje odredbi čl. 47 Statuta ZSUGP.

U Poreču, 09.11.2004. Predstavnik u Skupštini ZSUGP

Milan Žužić dipl ing

Print Friendly, PDF & Email