NEWS
VALFRESCO S-170422

Nakon radova na infrastrukturi postavljen novi asfalt na prometnici Vežnaveri – Kosinožići

asfaltiranje Vežnaveri
22.12.2021. 19:05; ; Početna / Novosti / Iz mjesnih odbora / Nakon radova na infrastrukturi postavljen novi asfalt na prometnici Vežnaveri – Kosinožići

Postavljanjem asfalta danas su dovršeni radovi na izgradnji dijela sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Kosinožići i Vežnaveri u trupu nerazvrstane ceste za naselje Vežnaveri. Ovo je zajednička investicija komunalnog društva Odvodnja Poreč d.o.o., Istarskog vodovoda Buzet d.o.o., te Grada Poreča-Parenzo. Radovi su se izvodili u dvije faze, prva do početka turističke sezone, a druga faza nakon turističke sezone.

Naime, u sklopu navedenih radova dovršena je izgradnja dijela gravitacijskih kolektora u dužini od 804 metra te izgradnja dijela tlačnih vodova u dužini od 12 metara. Isto tako izvodili su se radovi na izgradnji dionice vodovodnog ogranka dužine 580 metara u zoni zahvata radova na cesti.

Izgradnja dijela glavnog kanalizacijskog kolektora naselja Kosinožići – Vežnaveri iznosila je 1,2 milijuna kuna, te izgradnja dionice vodovodnog ogranka za navedena naselja oko 800 tisuća kuna, za ukupnu vrijednost investicije više od 2 milijuna kuna.

Također, Grad Poreč- Parenzo financirao je asfaltiranje prometnice koja spaja Kosinožiće i Vežnavere, te proširenje ceste u zoni obuhvata radova. Postojeća je prometnica širine 3,50 metara proširena na 5,20 metara, a ukupna duljina dionice na kojoj je izvedeno proširenje iznosi 600 metara.

Inače kompletan podsustav Antonci u procijenjenoj vrijednosti od 13,1 milijuna kuna, podijeljen je u nekoliko faza izgradnje kanalizacijske mreže u ukupnoj  dužini  od 7,8 km sa šest crpnih stanica, od čega je prije ove investicije izgrađeno 3,4 km glavnog kolektora na dionici  St.Portun – Kosinožići u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna.

Primjer je to zajedničke koordinacije svih dionika u zahvatu, koji omogućava bolje i temeljitije izvođenje radova, bez potrebe za naknadnim intervencijama, koja se već pokazala uspješnom na drugim lokacijama, a nastojat će se prakticirati i ubuduće.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email