NEWS
HALF MARATON S

U tijeku je javno savjetovanje za izradu Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine

DCIM100MEDIADJI_0115.JPG
24.11.2022. 22:55; ; Početna / Slider / U tijeku je javno savjetovanje za izradu Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine

Do 8. prosinca 2022. godine građani mogu kroz javno savjetovanje sudjelovati u izradi Plana razvoja Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2031. godine. Riječ je o iznimno važnom strateškom dokumentu za razdoblje od idućih deset godina, koji na osnovi provedene analize trenutnog stanja određuje razvojne potrebe i  razvojne potencijale Grada, a na temelju kojih se definiraju prioriteti javne politike za buduće srednjoročno razdoblje.

Struktura sadržaja ovog dokumenta definirana je metodologijom izrade strateških dokumenata te je isti usklađen s višom razinom razvojnih dokumenata, uključujući i Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine.

Tijekom izrade Plana razvoja održan je veći broj radionica i fokus grupa koje su, po modelu predstavničke demokracije, okupile predstavnike udruga, malih poduzetnika, ustanova, turističkih djelatnika, nacionalnih manjina i drugih lokalnih dionika, te predstavnike gradskih odbora kao savjetodavnih tijela, kao i predstavnike gradske uprave, a koje su provedene uživo i online kako bi se osigurao što veći broj sudionika. Fokus grupe bile su tematski organizirane u šest područja – povijest i ključne odrednice identiteta Grada, demografija i prostorni razvoj, gospodarstvo, društvo, okoliš i infrastruktura te upravljanje gradom. Za svako od prethodno spomenutih 6 područja analize izrađena je cjelokupna analiza trenutnog stanja, dok je sažetak analize svakog područja integriran u sam Plan razvoja. SWOT analiza rezultat je opsežne analize stanja temeljene na službenim podacima prikupljenim od Grada Poreča-Parenzo, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore, FINA-e i sličnih institucija, kao i relevantnih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini te pomoću informacija i stavova prikupljenih na radionicama za izradu SWOT analize.

Tijekom izrade ovog dokumenta vodilo se računa o usklađenosti sa zakonodavnim i strateškim okvirom, a naglasak je stavljen na minimiziranje utjecaja na okoliš i ublažavanje posljedica klimatskih promjena kroz usklađenost sa Europskim zelenim planom, kao i na nastavak praćenja trenda digitalizacije kroz implementaciju rješenja temeljenih na novim tehnologijama u sve sfere društvenog i poslovnog života.

Prioriteti javnih politika za ovo srednjoročno razdoblje birani su imajući u vidu viziju razvoja Grada s jedne te rješavanje ključnih razvojnih potreba s druge strane, kao i temeljem procjene mogućnosti njihova ostvarenja u danom razdoblju, a s obzirom na razinu spremnosti programa i projekata, koja se očituje riješenim imovinsko-pravnim odnosima i stupnjem pripremljenosti projektno-tehničke dokumentacije, zatim s obzirom na potrebna financijska sredstva te dostupne izvore financiranja.

Proces izrade dokumenta koordinirao je Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o., kao lokalni koordinator za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja i upravljanje razvojem za Grad Poreč-Parenzo. Izrađivač dokumenta je renomirano konzultantsko poduzeće Projekt Jednako Razvoj d.o.o. iz Zagreba.

Pozivamo građane da se uključe, njihova mišljenja su nam jako dragocjena i svakoga ćemo pažljivo razmotriti te po potrebi tražiti dodatna pojašnjenja, u cilju da se svaki kvalitetan i dugoročno koristan i održiv prijedlog ugradi u Plan. Ovaj dokument je bitno donijeti ne samo radi razvoja i cjelokupne kvalitete života u našem gradu, već i da se Grad i institucije mogu kandidirati na razne natječaje za dobivanje sredstava iz EU fondova, za potrebne projekte u našem gradu. Želimo donijeti ovaj plan u suradnji sa svim građanima.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email