Nakon 20 godina pokreću se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Poreča

2022-04-19_19h21_14
19.04.2022. 19:22; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Nakon 20 godina pokreću se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Poreča

Nakon 20 godina, u ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine Grad Poreč-Parenzo otvara Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja. Kako su na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje  i zaštitu okoliša Damir Hrvatin, Poreč je jedan od rijetkih gradova koji prostorno uređenje na svom području provodi temeljem prostornih planova svih nivoa, pa tako ima veliki broj planova nižeg reda, njih pedesetak, čime je pokriven najveći dio područja Poreča i pripadajućih naselja.

– Smatramo da su viši planovi strateški i ne bi se trebali često mijenjati, a razvoj Poreča pokazuje nam da su planovi dobro postavljeni te da nije bilo potrebe za čestim izmjenama. Ipak, kao grad, moramo pratiti nove potrebe svojih sugrađana, zato idemo u osuvremenjivanje prostornog plana kako bi u njega ugradili nove namjene, nove potrebe, racionalizirali troškove i predvidjeli nove projekte. Vodili smo se zaštitom prostora, zaštitom zelenih površina, osiguravanjem infrastrukture koja može podnijeti sezonalost, daljnje predviđanje javnih sadržaja, te poslovnih zona, reciklažnih dvorišta, prometa, turizma, a da pritom udovoljimo novim potrebama kako naših sugrađana, tako i cijele zajednice., rekao je gradonačelnik Peršurić.

Naglašeno je kako se želi čuti mišljenje sugrađana, koji su pozvani da daju svoje prijedloge i po naseljima kako bi se mogli planirati potrebni javni sadržaji i građevine za budućnost (jaslice, škole, biciklističke staze i ostalo). Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Smjernice i kriterije za utvrđivanje građevinskih područja. Do sada su Izmjene i dopune Prostornog plana predstavljene gradskim odborima za prostorno planiranje sačinjenom od predstavnika struke i različitih političkih opcija, kao i Odboru za mjesne odbore i selo, u kojem su i svi predsjednici mjesnih odbora. Nakon javne rasprave obradit će se svi pristigli prijedlozi i primjedbe, pripremiti konačni Prijedlog i uputiti ga, uz prethodno pribavljene suglasnosti, Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Pročelnik je rekao kako je kod građana najveći interes usmjeren prema proširenju građevinskih zona. Do sad je pristiglo oko od 1.600 zahtjeva, kojima se traži urbanizacija više od 500 hektara zemljišta. Naglasio je da svima neće moći udovoljiti, jer dio zahtjeva nije ni usklađen sa zakonskom regulativom, te da su u prijedlogu izmjena predvidjeli nešto manje od pet posto proširenje građevinskih područja. Dakle, od pristiglih zahtjeva bit će prihvaćeno ukupno njih oko 40 posto.

– Paralelno radimo na Prostornom planu i Generalnom urbanističkom planu, no svjesno smo ih odvojili u dvije rasprave, jer je Generalni urbanistički plan orijentiran na naselje Poreč, dok Prostorni obuhvaća Poreč i sva pripadajuća naselja jedinice lokalne samouprave. Važno je zadržati dostigle standarde te ih dodatno povećati. Prostorni razvoj u ovom planu orijentiran je na rezerviranje prostora za razdoblje do bar 2030. godine, u smislu infrastrukture, prometa i sadržaja., rekao je pročelnik izdvojivši nekoliko zanimljivosti poput odredbe o uređenju zelenih površina na svakoj parceli, dva parkirna mjesta po stanu, zaštita postojećih šuma, posebno ovih u gradu, rezerviranje koridora od četiri trake na cesti Poreč-Pazin, do naselja Bonaci, jer se radi o iznimno frekventnoj prometnici. Dodatno su previđene i druge prometnice, buduće zaobilaznice naselja, ali i reciklažna dvorišta, turistički sadržaje u naseljima u unutrašnjosti, daljnje uređenje poslovnih zona, javni sadržaji po naseljima i slično. Brojni sadržaji previđeni u Prostornom planu neće se možda realizirati sutra, ali to je Prostorni plan, čiji je zadatak štititi prostor za buduće razdoblje.

Pripreme izmjena i dopuna Prostornog plana traju već neko vrijeme. Grad je odabrao čekati da se situacija s koronom smiri, kako bi ovaj prevažan dokument bio pravilno predstavljen sugrađanima, te kako bi se tijekom trajanja rasprave održale javne prezentacije za mještane svih mjesnih odbora i moglo odgovoriti na sva pitanja.

Javna rasprava provest će se od 25. travnja do 25. svibnja 2022. godine.

Javna izlaganja provest će se prema sljedećem rasporedu :

 • – za područje Mjesnih odbora Anke Butorac, Joakim Rakovac, Mate Balota, Veli Maj, Červar- Porat i Varvari u četvrtak, dana 28. travnja 2022. godine, u Sportskoj dvorani Žatika, Poreč, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Nova Vas u ponedjeljak, dana 2. svibnja 2022. godine, u Društvenom domu Kukci, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Fuškulin u utorak, dana 3. svibnja 2022. godine, u Društvenom domu Fuškulin, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Žbandaj u srijedu, dana 4. svibnja 2022. godine, u Osnovnoj školi Žbandaj, s početkom u 18 sati,
 • – za područje Mjesnog odbora Baderna u četvrtak, dana 5. svibnja 2022. godine, u Osnovnoj školi Žbandaj, s početkom u 18 sati,

 

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se

 • – na web stranici Grada Poreča – Parenzo kada će s danom početka javne rasprave biti javno dostupan cijeli Prijedlog Izmjena i dopuna Plana – tekstualni dio, odredbe za provedbu i svi grafički prikazi.
 • – u prostorijama Zajednice Talijana Poreč – Comunita degli Italiani Parenzo, Poreč, Trg Slobode 6, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 10 – 13 sati.

 

Tijekom trajanja javne rasprave mogu se davati mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana

 • – upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
 • – dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m.Tita 5,
 • – dostavom putem e-mail-a – [email protected]
 • – dostavom putem e-mail-a – [email protected]

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. 

 

Print Friendly, PDF & Email