NEWS
LIDL s2 posao

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar za petak, 5. travnja

02.04.2019. 08:57; Učitavanja: 129; Početna / Novosti / Okolne općine / Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar za petak, 5. travnja

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera održati će se u petak 05.04.2019. s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1

DNEVNI RED

 Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

 1. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Vrsar-Orsera,
 2. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon,
 1. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar,
 2. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera,
 3. Donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Kapetanova stancija,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vrsar- Orsera za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  i jamstva za zaduživanje,
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima,
 7. Donošenje Odluke o otkupu suvlasničkog dijela nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske,
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina,
 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrsar-Orsera,
 10. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera za razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine,
 11. Vijećnička pitanja.
Print Friendly, PDF & Email