NEWS
LUTRIJA T

NAČIN SAKUPLJANJA PAPIRA, PLASTIKE I STAKLA U OPĆINI TAR VABRIGA

Spremnici 4
12.05.2021. 09:41; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / NAČIN SAKUPLJANJA PAPIRA, PLASTIKE I STAKLA U OPĆINI TAR VABRIGA

U proteklom tjednu izvršena je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastične ambalaže i staklene ambalaže i to za sve korisnike sa područja Općine Tar Vabriga.  Samim time postojeći eko otoci su uklonjeni, a u nastavku dajemo par informacija kako na pravilan i odgovoran način postupati sa dodijeljenim spremnicima.  

Pražnjenje spremnika vršit će se u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, a započinje 18.05.2021. godine kada će se sakupljati papir ( plavi spremnik ).

Papir i karton kao i plastična ambalaža u pravilu će se sakupljati svaki drugi tjedan naizmjenično, a staklena ambalaža jedan put mjesečno.

Cjelokupni plan pražnjenja spremnika možete preuzeti i pogledati  ovdje.

Također, napominjemo da će se i pravnim subjektima na području Općine Tar – Vabriga, a  koji su  do sada imali pražnjenje srijedom, isto vršiti utorkom, odnosno sve prema priloženom planu.

Prilikom odlaganja otpada u spremnike potrebno se je pridržavati uputa te u spremnike odlagati čistu i ispranu ambalažu za koju je spremnik namijenjen. Na svakom spremniku nalazi se naljepnica sa oznakom koja vrsta otpada se smije, a koja ne smije odlagati u pojedini spremnik te ukoliko postoje kakve nedoumice oko pojedine vrste otpada na našim web stranicama nalazi se kratka brošura abeceda otpada. Abecedu možete preuzeti i pogledati ovdje.

Kao i kod sakupljanja miješanog komunalnog otpada, spremnik je u dane odvoza potrebno postaviti na vidljivo mjesto uz ulicu kako bi se omogućilo nesmetano pražnjenje spremnika od strane naših djelatnika. Ističemo da se ova usluga ne naplaćuje dodatno no također napominjemo da spremnici u kojima se ne nalazi odgovarajući otpad, neće se isprazniti. Kao obavijest o istome, na spremnik će se nalijepiti naljepnica upozorenja čime će takav spremnik, ukoliko je naravno uklonjen sav nepropisno odloženi otpad, isprazniti u slijedećem terminu prema planu sakupljanja.

Ukoliko netko od korisnika nije preuzeo svoje spremnike, iste može preuzeti u reciklažnom dvorištu Košambra, Garbina 10, Poreč, od ponedjeljka do petka od 07.00 do 17.00 sati.

ABECEDA otpada

Usluga Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email