NEWS

Na području Žbandaja, Fuškulina, Nove Vasi i Baderne počinje sanacija divljih odlagališta na državnom poljoprivrednom zemljištu

Otpad suma3 (1)
21.02.2023. 18:34; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Na području Žbandaja, Fuškulina, Nove Vasi i Baderne počinje sanacija divljih odlagališta na državnom poljoprivrednom zemljištu

Idući tjedan počet će radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo, projekt koji se  sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Projekt “Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš” procijenjene vrijednosti 80.235,91 eura s PDV-om Grad Poreč-Parenzo uspješno je prijavio na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost „Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”“), za što mu je odobreno sufinanciranje u iznosu od 32.094,36 eura s PDV-om, što čini 40 posto vrijednosti projekta.

Nakon provedenog postupka javne nabave, izabran je izvođač Opera group d.o.o. iz Zagreba i s njime će biti sklopljen ugovor na temelju kojeg će biti uvedeni u posao i početkom idućeg tjedna početi radove.
Predviđeno trajanje radova je 45 dana, a radovi uklanjanja otpada i sanacije izvršit će se katastarskim česticama Žbandaj, Fuškulin, Nova Vas i Baderna.
Nakon čišćenja, sve navedene čestice bit će propisno označene znakovima za zabranu odlaganja otpada.

Grad Poreč

 

Print Friendly, PDF & Email