NEWS

More visoke kakvoće, prikaz na web-u Županije se još usklađuje

18.07.2009. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / More visoke kakvoće, prikaz na web-u Županije se još usklađuje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08), od 9. do 12. srpnja 2009. godine, obavio peto redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije .

Ukupno je uzorkovano more na 202 mjerna mjesta ili plaže. U periodu uzorkovanja temperatura zraka se kretala od 21,5 do 28,5 °C dok je temperatura mora bila od 22,5 do 25,5°C.

Prema bakteriološkim pokazateljima – broju izraslih kolonija crijevnim enterokoka i broju izraslih kolonija E. coli u 100 ml morske vode, te usporedbom sa standardima za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja, propisanih navedenom Uredbom, na 194 mjernih mjesta ili u 96,04% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće.

More dobre sanitarne kakvoće zabilježeno je na 7 mjernih mjesta ili u 3,46% uzoraka.

Zadovoljavajuća kakvoća mora je, zbog povećanog broja crijevnih eneterokoka, zabilježena na mjernom mjestu Pu 37-AC Stupice-južno od poluotoka u Općini Medulin.

U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (http://www.izor.hr/kakvoca/ ) a u tijeku je usklađivanje prikaza kakvoće na web stranicama županije, javljaju iz Istarske županije.

Print Friendly, PDF & Email