More uz Istru prema posljednjim mjerenjima na 97,54% mjernih mjesta izvrsne kakvoće !

Barbaran
27.09.2013. 16:52; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / More uz Istru prema posljednjim mjerenjima na 97,54% mjernih mjesta izvrsne kakvoće !

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08), od 21. do 24. rujna 2013. godine, obavio deseto, posljednje u ovogodišnjoj sezoni kupanja, redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano more na 203 mjernih mjesta. Prema bakteriološkim pokazateljima – broju izraslih kolonija crijevnim enterokoka i broju izraslih kolonija E. coli  u 100 ml morske vode, te usporedbom sa standardima za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja, propisanih navedenom Uredbom, na 198 mjernih mjesta ili u 97,54% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće.

More dobre sanitarne kakvoće zabilježeno je na 5 mjernih mjestu ili u 2,46% uzoraka.

U niti jednom uzorku nije zabilježena zadovoljavajuća niti nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

U periodu uzorkovanja zabilježeno je da se temperatura zraka kretala od 15 do 23°C a temperatura mora od 20 do 22,4 °C.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na  web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (http://www.izor.hr/kakvoca/).

Print Friendly, PDF & Email