NEWS
Best of Poreč

MO Joakim Rakovac

08.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / MO Joakim Rakovac
177Joakim-Rakovac.jpg

Članovi MO na svom redovnom okupljanju razmatrali su nekoliko aktualnih tema i donijeli su slijedeće zaključke i stavove:

1. PROMETNA PROBLEMATIKA

Zaključci:

1.1. Predložiti Gradu da radi zaštite nogostupa za pješake i kamenog popločenja ugradi stupiće u slijedeće ulice: Kandlerova i ul. A. Negri,

1.2. Predložiti da izgradi nogostup i postavi zaštitu radi djece iz vrtića u ul. M. Grahalića od ul. O. Keršovani do Trga J. Rakovac,

1.3. Predložiti da se izradi idejno prometno rješenje za Narodni trg radi sprječavanja prometnih gužvi,

1.4. Predložiti da se na lokaciji kod Zagrebačke banke umjesto pilomata ugradi rampa radi velikog intenziteta podizanja,

1.5. Predložiti da se rampa ugradi kod gostione Istra i sukladno tome izmjeni Odluka o prometu,

1.6. Predložiti uređenje novog parkirališta po planu u M. Balota,

1.7. Izraditi novo prometno rješenje za VGP uvažavajući novi prometni proboj sa Partizanske ulice,

1.8. Predložiti dugoročno rješenje za parkiranja mjesta izgradnjom garažnih kuća,

1.9. Predložiti izradu nogostupa i ogradu u uvali Peškera u ulici N. Tesle,

1.10. Sukladno peticiji građana zatvoriti dio prometnice u parku O. Ban koja povezuje Mlinsku i ul. N. Tesle,

1.11. Predvidjeti nove lokalitete za taksi službu u ul. N. Tesle (3 mjesta) i na parkiralištu Viale (3 mjesta),

1.12. Predložiti rekonstrukciju trotoara kroz park Peškera prema Okrugloj kuli,

2. UREÐENJE TRGOVA

U proračunu za 2006. godinu uvrstiti uređenje Trga J. Rakovaca građevinski i hortikulturno sa navodnjavanjem,

3. UREÐENJE ZELENIH POVRŠINA

3.1. Hortikulturno urediti zelenu površinu podno LA RIVE i postaviti navodnjavanje,

3.2. Hortikulturno urediti zelenu površinu kod Uprave Usluge i postaviti navodnjavanje,

4. JAVNE POVRŠINE

4.1. Predložiti premještanje štandova sa VIALA na područje uvale PEŠKERA,

4.2. U uvali izraditi idejno rješenje za potrebe zabavnog parka i potrebe štandova,

4.3. U idejnom rješenju za štandove predvidjeti prometno rješenje, parcelaciju za pojedine štandove i osigurati elektro-priključak,

4.4. Na sadašnjoj lokaciji u VIALAMA predvidjeti kao privremeno rješenje 2 do 3 ugostiteljska sadržaja,

4.5. Za dodjelu mjesta za štandove ići primjerom licitacije «tko da više»,

4.6. Osigurati nužne sanitarne uvijete na lokalitetu PEŠKERI,

4.7. Na ostalim lokalitetima u gradu predvidjeti, naručiti i naplatiti nove tipizirane štandove,

5. PROBLEMATIKA OBORINSKIH VODA

Izgraditi spoj za priključenje i odvodnju oborinske vode između ulice A. Šantića i ceste LA COP.

Poreč, 03.08.2005.

Predsjednik MO: Milan Markežić

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani