Ministarstvo i građevinske dozvole

05.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Ministarstvo i građevinske dozvole

UREDBA O UREÐENJU I ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA

NE ZAUSTAVLJA GRADNJU kažu u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja

u javnim glasilima pojavili su se napisi u kojima se spominje da je Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, zaustavila izgradnju jer treba čekati da Ministarstvo dade suglasnost na prostorne planove. Primili smo također nekoliko primjedbi građana koji ne mogu dobiti građevinske dozvole a da za to što se tiče urbanizma nema razloga.

U Ministarstvu su održani odvojeni sastanci s ravnateljima zavoda za prostorno uređenje obalnih županija i čelnicima ureda državne uprave na kojima su objašnjavane određene nedoumice koje su imali u vezi s procjenom Uredbe, a proslijeđena su im, uključujući gradove i općine, i pismena uputstva. .

Radi informiranja javnosti, odnosno zbog toga što se građani dovode u zabludu tvrdnjama o potpunoj obustavi gradnje u gradovima nalazimo potrebnim ponoviti slijedeće činjenice:

Postupanje po Uredbi ne odnosi se na zahtjeve za lokacijsku i građevinsku dozvolu podnesene prije stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju to jest prije 28. srpnja 2004., ukoliko su u postupku započete određene radnje kao i na one podnesene poslije tog datuma ukoliko se zahtjev odnosi na novi zahvat u prostoru, a koji se nalazi u izgrađenom građevinskom području. Drugim riječima iako na odgovarajući prostorni plan nije ishođena suglasnost Ministarstva lokacijske se dozvole mogu izdavati za novu izgradnju, rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće pojedinačne ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini čija površina ne prelazi 5000 m2. Građevinske dozvole mogu se izdavati i za sve građevine za koje je lokacijska dozvola postala pravomoćna.

Restriktivne odredbe Uredbe kad je rije* o gradovima odnose se na veće površine od 5000 m2 koje prema Uredbi predstavljaju neizgrađeno građevinsko područje i za koje su jedinice lokalne samouprave obvezne prethodno izraditi odgovarajući detaljniji prostorni plan (urbanistički plan uređenja ili detaljni plan uređenja) da bi se na tom području moglo graditi. Zbog toga što planovi nisu dovršeni te zbog nereda u prostoru Uredba je i donesena.

U vezi s tvrdnjama da prostorni planovi "čekaju" u Ministarstvu suglasnost, važno je reći da su svi oni vraćeni jedinicama lokalne samouprave s obzirom na to da upravo one imaju obvezu da prostorne planove usklade s prostornim planom županije i Uredbom te ih potom dostave Ministarstvu na suglasnost.

Print Friendly, PDF & Email