NEWS
VALAMAR-S-sezona

Marina Poreč: u tijeku su radovi na djelomičnoj sanaciji podmorskog dijela marine i rekonstrukciji sanitarnog čvora radi poboljšanja uvijeta u predsezoni i potsezoni

869MARINA-LOGO-ok.jpg
03.05.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Marina Poreč: u tijeku su radovi na djelomičnoj sanaciji podmorskog dijela marine i rekonstrukciji sanitarnog čvora radi poboljšanja uvijeta u predsezoni i potsezoni

I. SANACIJA PODMORSKOG DIJELA MARINE POREČ

– Ugovorena sanacija «bazen 1-B» (ukupno je četiri bazena: 1-A, 1-B, 2-A i 2-B) za sanaciju u marini),

– Bazen 1-B, prema tehničkoj dokumentaciji koja je izrađena za potrebe sanacije, predstavlja podmorski dio marine uz vanjski dio vanjskog lukobrana,

– Dimenzije bazena «1-B»: 60 x 135 m.

Ugovorne radnje:

– iskop marinskog taloga «refulerom»,

– izrada, doprema i montaža armirano-betonskih sidrenih blokova dim. 1,20×1,20×0,45 m(kom 7),

– dobava i montaža sidrenog lonca Ø20 te spajanje istog na sidrene blokova,

– Ugovor sklopljen sa obrtom za podvodne građevinske radova i ronjenja «Mediteraneo», Poreč, vl. Zoran Zulijani,

– Ugovorni iznos bez PDV = 65.048,50 kuna,

– Rok izrade: 50 dana,

– Započeto: 25.04.2005. godine,

– Jamstveni rok: 5 godina,

– Nadzor ugovoren sa IG d.o.o. Labin.

II. IZRADA INSTALACIJE GRIJANJA, HLAÐENJA I VENTILACIJE

Razlozi za pristupanje investiciji:

– Uvođenje grijanja u sanitarne prostorije da bi se iste mogle koristiti van ljetne sezone,

– Izrada ventilacije u sanitarnim prostorima,

– Zamjena postojećih za pripremu tople vode.

Izrađena je tehnička dokumentacija od strane projektantske kuće PRO-EKO d.o.o. Poreč koja je izradila prijedlog sanacije postojećeg stanja.

Nakon provedenog ograničenog nadmetanja, sklopljen je ugovor sa tvrtkom BULIĆ, obrt za vodoinstalacije Tar, Brajde 34, vlasnik Denis Bulić, na iznos 119.992,00 kuna (bez PDV).

Rok dovršetka radova: 30 dana.

Uprava Društva

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email