NEWS
LIDL s2 posao

Lučka uprava Poreč objavila je 4. listopada 2019. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

2019-10-15_23h33_41
15.10.2019. 23:34; Učitavanja: 556; Početna / Obavijesti / Natječaji / Lučka uprava Poreč objavila je 4. listopada 2019. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Dana 4. listopada na web stranicama Lučke uprave:

Temeljem članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03,100/04, 141/06, 38/09 i 56/16) i čl. 16., čl. 28. i čl. 34. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice.

1. Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba:

  • – koja ima najmanje 5 godine radnog iskustva na rukovodećim ili sličnim poslovima
  • – koja je stekla stručno zvanje magistar struke ili stručni specijalist ili ima visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/2003) u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
  • – koja poznaje talijanski jezik
  • – koja predloži najpovoljnija temeljna načela ustrojstva Lučke uprave i program rada za razdoblje od četiri godine

2. Ravnatelj/ica se bira na razdoblje od četiri godine

3. Prijavi je potrebno priložiti:

  • – životopis
  • – presliku diplome
  • – dokaz o radnom iskustvu od najmanje 5 godina na rukovodećim ili sličnim poslovima
  • – dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslika diplome tečaja talijanskog jezika, preslika službene svjedodžbe ili vlastoručna izjava o poznavanju talijanskog jezika ovjerena kod javnog bilježnika)
  • – prijedlog programa rada za razdoblje od četiri godine i temeljna načela ustrojstva Lučke uprave
  • – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

4. Prijave kandidata sa prilozima iz točke 3. Natječaja dostavljaju se preporučenom poštom ili neposredno u prostorije Lučke uprave Poreč na adresi, Obala m. Tita 21, 52440 Poreč, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“, a primaju se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja.

5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. Natječajno povjerenstvo obaviti će otvaranje pristiglih prijava u roku od tri dana od zaključenja natječaja.

7. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Lučka uprava Poreč

Upravno vijeće

 

Print Friendly, PDF & Email