NEWS

Kratki pregled predviđenih kapitalnih programa u planu za 2005 do 2009. po okolnim mjesnim odborima

21.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Kratki pregled predviđenih kapitalnih programa u planu za 2005 do 2009. po okolnim mjesnim odborima

Zaštita i uređenje Punte Busola predviđena je kao kapitalni projekat u MO Veli Maj – Červar, ali i uređenje gradske plaže Materada.

U MO Tar-Vabriga predviđeno je :

– kupnja i uređenje zgrade Kaštela

– kupnja i uređenje zgrade Dopo Lavoro

– infrastrukturno opremanje zone male privrede i naselja Perci, Gedići i Rošini

U MO Fuškulin predviđeno je:

– rekonstrukcija ceste Poreč – Dračevac (jedna bike-staza manje)

– proširenje groblja u Fuškulinu

– revitalizacija ceste Fuškulin – Funtana

U MO Baderna predviđeno je:

– izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Baderni

– uređenje kapelice u Baderni

– asfaltiranje puteva do Jurići,, Danci i Kuneli

U MO Vrvari

– izgradnja prostora mjesnog odbora (!)

– prometno rješenje ulaza u naselje Vrvari

U MO Žbandaj

– uređenje škole

– rekonstrukcija doma

– asfaltiranje glavne prometnice kroz naselje

u MO Nova Vas predviđeno je:

– proširenje mjesnog groblja

– rekonstrukcija poslovne zgrade u Novoj Vasi

– kanalizacijski sustav Kufci – Cancini – st. Vodopija

Što reći na ovakve inventivne kapitalne projekte nego da je očita "briga" o djeci i mladima, da od svih mjesnih odbora o kanalizaciji govori samo jedan mjesni odbor, itd.

Svakako je za pohvalu dugo očekivana inicijativa uređenja Punte Busolo kao i uređenje škole u Žbandaju.

A izgradnja kanalizacijskih sustava u prigradskim naseljima, pješačke i biciklističke staze, mjesne škole, uređivanje sadržaja za mlade i djecu, uređivanje prigradskog prijevoza te ostale društvene sadržaje, to će se valjda prebaciti na neki slijedeći mandat u nekoj dalekoj budućnosti.

Print Friendly, PDF & Email